IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Estonia
  2. AUTOMOOTORIÕLI JA VEDELIKUD
  3. CASTROLI MOOTORIGARANTII
  4. PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Lisateave vastutava andmetöötleja kohta

Teie andmete kogumise eest vastutab Castrol Limited, kelle registrijärgne aadress on Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR (registreerimisnumber 00149435).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Registreerumine Castroli mootorigarantii veebisaidil on täiesti vabatahtlik. Teie edastatud andmete töötlemisel kooskõlas selle privaatsusavaldusega toetume teie aktiivsele nõusolekule.

Castroli poolt Castroli mootorigarantii portaali kaudu kogutavad isikuandmed hõlmavad teie nime ja kontaktandmeid, samuti teie sõiduki registreerimisnumbrit, läbisõitu, marki ja mudelit.

Teie isikuandmeid kasutatakse ainult garantii haldamiseks, teie vastavuse hindamiseks garantii tingimustele ja teiega ühenduse võtmiseks Castroli täiendavate toodete ja/või teenuste pakkumiseks, kui olete selleks andnud nõusoleku. Lisateavet leiate alljärgnevast lõigust „Otseturundus“.

Nõude korral võib BP nõuda ka teie sõiduki hoolduse arve skanneerimist või fotosid ning teie sõiduki teenindusandmete ja/või omandiõiguse tõendi koopiaid.

Kui otsustate meiega ühendust võtta veebisaidi kontaktivormi kaudu, siis palutakse teil edastada piiratud isikuandmed, mis on vajalikud teie päringu töötlemiseks.

Otseturundus

BP võib teile e-posti kaudu saata turundusteavet vastavalt teie turundusteadete eelistustele, mille määrasite registreerumise ajal. Kui te ei soovi enam sellist teavet saada, siis järgige palun iga turundusteabe lõpus olevaid loobumisjuhiseid.

Isikuandmete saajad

Castroli mootorigarantii andmebaasi ja portaali haldamiseks ja administreerimiseks kasutab Castrol kolmandatest isikutest teenusepakkujate teenuseid, kellele võidakse anda juurdepääs teie isikuandmetele (nt kolmandad isikud, kes pakuvad tehnilist tuge, töötlevad meie nimel nõudeid ja saadavad välja teie nõusolekul meie turundusteavet). Seal, kus me kasutame selliseid kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, toimub teie isikuandmete mistahes avalikustamine rangelt vajaduspõhiselt ja kohustab kolmandat isikut tegutsema ainult vastavalt meie juhistele ja lepinguga sätestatud turvameetmetele. Vastavalt kehtivatele seadustele võite paluda näha teie isikuandmete kaitsmisega seotud asjaomaseid lepingupunkte.

Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid vastavalt seadusele või kui avaldamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks ja/või kohtumenetluse järgimiseks, kohtumääruse täitmiseks, ametiasutuse esindaja taotlusel või mistahes muus Castroli osalusel toimuva õigusliku protsessi käigus.

Isikuandmete edastamine Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole

Castrol võib avaldada teie isikuandmeid teistele BP ettevõtetele, mis asuvad väljaspool Euroopa majanduspiirkonda. Sellisel juhul jäävad teie isikuandmed kogu aja jooksul kaitstuks vastavalt BP siduvatele ettevõttesisestele reeglitele, mis tagavad vajaliku andmekaitse taseme terves BP grupis.

Juhul, kui BP andmetöötlejad edastavad teie isikuandmed Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, siis rakendatakse sellise edastamise suhtes asjaomaseid turvameetmeid, mis võivad olla Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud standardsed andmekaitse sätted.

Küpsised ja veebisaidi liikluse teave

Serverid (mis võivad asuda väljaspool Euroopa majanduspiirkonda) salvestavad teie IP-aadressi alusel automaatselt andmed selle veebisaidi külastuse kohta. See teave võidakse salvestada küpsiste kasutamise või muude sarnaste tehnoloogiate abil.


Castrol kasutab seda teavet, et näha, kus maailmas veebisaiti kasutatakse, et tagada selle sujuv töö.

See veebisait kasutab ainult esimese osapoole küpsiseid. Need küpsised on vajalikud veebisaidi funktsioneerimiseks, nagu näiteks teie aktiivsuse jälgimiseks, kui te liigute ühelt leheküljelt teisele, ja seetõttu on need alati aktiveeritud.

Teie arvutisse paigutatud küpsiste kustutamiseks või peatamiseks vaadake juhiseid oma internetibrauseri abimenüüst. Küpsiste blokeerimine vähendab selle veebisaidi funktsionaalsust.

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks soovitame külastada järgmist kolmanda isiku veebisaiti: www.allaboutcookies.org.

Andmete säilitamise periood

Teie andmeid säilitatakse ainult garantii kehtivuse ajal, seejärel need kustutatakse viivitamatult.

Kui olete valinud meie turundusteabe saamise, siis me säilitame ainult teie e-posti aadressi ja nime, kuni loobute sellise turundusteabe saamisest või palute oma andmed kustutada.

Õigus andmete juurdepääsule, nende parandamisele ja kustutamisele

Vastavalt meie sisekorrale võite paluda juurdepääsu mistahes isikuandmetele, mida seoses teiega töötleme. Kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele, siis võtke ühendust GDPREurope@castrol.com või kasutage Castroli mootorigarantii veebisaidi kontaktivormi. Teil on samuti õigus taotleda teiega seotud mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui olete Euroopa Liidus, siis on teil õigus tõstatada andmekaitseküsimus asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi andmekaitseinspektsioonis. Kuid palun kaaluge BP Euroopa Liidu poolt heakskiidetud kaebuste lahendamise mehhanismi kasutamist vastavalt meie ettevõttesisestele siduvatele reeglitele (avalikult kättesaadav Internetis).

Muudatused selles privaatsusavalduses

Seda privaatsusavaldust uuendati viimati 29. augustil 2018.