Μοτοσυκλέτες

Castrol continues to follow a philosophy of using motorsport and specifically bike sponsorship to improΗ Castrol διατηρεί τη φιλοσοφία της να επενδύει σε συνεργασίες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδίως στις χορηγίες σε μοτοσυκλέτες για τη βελτίωση των προϊόντων της και την εξέλιξη της τεχνολογίας. ve products and push technological barriers.