ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΞΟΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤOY KINHTHΡΑ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Θέλαμε να αποδείξουμε ότι το Castrol VECTON Long Drain διατηρεί την απόδοση για παρατετεμένα διαστήματα αλλαγών ακόμη και κάτω απο ασυνήθιστα δύσκολες συνθήκες και έτσι δημιουργήσαμε δοκιμές σε πραγματικές καταστάσεις με ειδικά επιλεγμένα φορτηγά όπου και τα δύο χρησιμοποίησαν λιπαντικά για μεγάλα διαστήματα αλλαγών. 
“Το Castrol VECTON Long Drain συνέχισε να αποδίδει και να προστατεύει ακόμα και σε κινητήρα που παρήγαγε επίπεδα αιθάλης της τάξης του 15%”
 • Τα φορτηγά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Mack MR688S εμπρόσθιας φόρτωσης που λειτουργούσαν στην Georgia, των ΗΠΑ.
 • Τα οχήματα αντικαθιστούσαν τα λιπαντικά τους κάθε 600 ώρες αντί κάθε 300 ώρες, όπως προβλεπόταν
 • Για λόγους σύγκρισης, επιλέχθηκε το ένα με χαμηλή αιθάλη ώστε να αξιολογηθεί το τυπικό για τον στόλο έναντι ενός με ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά αιθάλης, εξετάζοντας έτσι το χειρότερο σενάριο.
ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΛIΠANTIKO ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ;
“Ακόμη και σε διπλάσιο χρόνο αλλαγής λιπαντικών το Castrol VECTON Long Drain διασφάλισε ότι, όλα τα κινητά μέρη ήταν σε ίδια ή καλύτερη κατάσταση, από εκείνη που λειτουργούσαν σε κινητήρες με συμβατικές σταθερές αλλαγές λιπαντικών.”
Για αυτή τη δοκιμή προσλάβαμε έναν ανεξάρτητο επιθεωρητή για αξιολογήσει τους κινητήρες και των δύο φορτηγών.


Γενικά:
 • Αμφότεροι οι κινητήρες κρίθηκαν ότι ήταν σε όμοια κατάσταση ακόμη και αν είχαν ευρέως διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας.
 • Ολα τα εξαρτήματα αξιολογήθηκαν σε καλή εύχρηστη κατάσταση και κρίθηκαν ως ίσα ή καλύτερα από αυτά άλλων κινητήρων με τις ίδιες ώρες που λειτουργούσαν με συμβατικό λιπαντικό και τακτικές αντικαταστάσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Ένα συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης έδειξε πόσο καλά αποδίδει το Castrol VECTON Long Drain:
 • Αυτό το συγκεκριμένο φορτηγό έχει ένα απροβλημάτιστο ιστορικό χρήσης, ωστόσο συνέχιζε να παράγει επίπεδα αιθάλης πάνω από 15%! Βρήκαμε μια λίστα με πράγματα που βοηθούσαν στο να προκαλέσουμε αυτό το αντίξοο περιβάλλον: ελαττωματικό ψυγείο υπερπλήρωσης, 5 προφύσια με χαμηλή ικανότητα ψεκασμού ή χαμηλή πίεση ανοίγματος, χαλασμένη φλάντζα πολλαπλής, ραγισμένο κεντρικό τμήμα της εξάτμισης, ραγισμένη εξαγωγή καυσαερίων του υπερπληρωτή.
 • Παρόλα αυτά, το Castrol VECTON Long Drain αντιμετώπισε τα πάντα και επέτρεψε σε αυτό το όχημα να παραμείνει με ασφάλεια σε λειτουργία και στο παρατεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης λιπαντικών. Μάλιστα, ο ανεξάρτητος επιθεωρητής ο οποίος εξέτασε αυτή τον κινητήρα δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ως περισσότερο ταλαιπωρημένα στοιχεία αυτού του κινητήρα σε σχέση ε στοιχεία άλλων κινητήρων ίδιας ηλικίας που λειτουργούσαν κανονικά. Ο σκοπός επετεύχθη.
Θα θέλατε να δείτε περισσότερες αποδείξεις; Κοιτάξτε άλλες αναλύσεις που δείχνουν πως το Castrol VECTON Long Drain διατηρεί τα φορτηγά έξω στους δρόμους για περισσότερο χρόνο.