ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Javascript για την προβολή του βίντεο.

Φόρτωση βίντεο

Περιμένετε...

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΕΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Το Castrol VECTON διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες ελέγχου της αιθάλης, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να διατηρεί τα επιβλαβή σωματίδια της αιθάλης σε εναιώρηση και να εμποδίζει τη μεγέθυνση και την επιδείνωση της φθοροποιού δράσης τους.

Το Castrol VECTON ελαχιστοποιεί την τριβή που προκαλείται  στον κινητήρα  από την αιθάλη, βελτιώνοντας την ισχύ του  καθόλη  την  διάρκεια της  ζωής του λιπαντικού μέχρι την αλλαγή του.