ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Javascript για την προβολή του βίντεο.

Φόρτωση βίντεο

Περιμένετε...

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της System 5 Technology™ του Castrol VECTON είναι η ικανότητά της να αντιμετωπίζει τη συσσώρευση ρύπων, παρατείνοντας έτσι την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του λιπαντικού. 

Παρέχει κορυφαία απόδοση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντίξοες συνθήκες χειρισμού και τους επιβλαβείς ρύπους. Η μοναδική τεχνολογία «System 5» επιτρέπει την προσαρμογή του λιπαντικού και προσφέρει εξαιρετική απόδοση στη διαχείριση της αιθάλης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λιπαντικού αλλά και τα διαστήματα αλλαγής.