ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Javascript για την προβολή του βίντεο.

Φόρτωση βίντεο

Περιμένετε...

ΤΟ CASTROL VECTON ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ , ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Με τα κοινής ποιότητας λιπαντικά, είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται επιβλαβείς επικαθίσεις στα έμβολα και να εμποδίζεται η κίνηση των ελατηρίων. Το Castrol VECTON έχει σχεδιαστεί με τη μοναδική System 5 Technology™ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των βλαβερών επικαθίσεων, επιτρέποντας έτσι στα ελατήρια να κινούνται ελεύθερα να “σπρώξουν” τα αέρια από την καύση  έξω από τα τοιχώματα των κυλίνδρων. Με γνώμονα τις αρχές αυτές  σχεδιάστηκε απο τον μηχανικό και τον κατασκευστή ώστε να πραγματοποιείται χαμηλότερη κατανάλωση λιπαντικού.