ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Javascript για την προβολή του βίντεο.

Φόρτωση βίντεο

Περιμένετε...

ΤΟ CASTROL VECTON ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μέσα στο άγριο περιβάλλον του κινητήρα του φορτηγού σας, το ιξώδες του λιπαντικού σας χρόνο με το χρόνο μεταβάλλεται υποχρεώνοντας τον κινητήρα να δουλεύει σκληρότερα και λιγότερο αποτελεσματικά. Το Castrol VECTON με την μοναδική  System 5 Technology™ εξασφαλίζει την διατήρηση του ιξώδους καθ'όλο το διαστήμα της περιόδου αλλαγής του λιπαντικού.  Αυτή η σταθερότητα του ιξώδους εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του κινητήρα καθώς επιτυγχάνεται και αποτελεσματικότερη απόδοση καυσίμου.