ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ System 5 Technology™

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ 5 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:


        
 • ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 • ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
 • ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
 • ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ SYSTEM 5 TECHNOLOGY™

Η System 5 Technology™ είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα , που επιτρέπει στο Castrol VECTON να προσαρμοστεί στις συνθήκες του κινητήρα επιτρέποντας  του αποδεδειγμένη διαφορά στην απόδοση. 

Εξερευνήστε τα παρακάτω links για να δείτε πώς τα τελευταίας γενιάς λιπαντικά μπορούν να αποφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας.