Αντιψυκτικά και ψυκτικά

Ο ρόλος των αντιψυκτικών και των ψυκτικών υγρών στη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης του κινητήρα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η χρήση ακατάλληλου αντιψυκτικού/ψυκτικού και η ανεπαρκής πλήρωση του κυκλώματος ψύξης μέχρι την ενδεδειγμένη στάθμη μπορεί είτε να μειώσουν την ωφέλιμη ζωή ενός κινητήρα, ιδιαίτερα ενός πετρελαιοκινητήρα υψηλών επιδόσεων, είτε να προκαλέσουν βλάβες.
 
Η σειρά αντιψυκτικών/ψυκτικών υγρών της Castrol περιλαμβάνει προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν αποτελεσματική προστασία και επιμηκύνουν τη ζωή του κινητήρα.

Castrol Radicool Premix

Ετοιμο προς χρήση υγρό κυκλωμάτων ψύξης κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο. 

CASTROL RADICOOL SF PREMIX

Το Castrol Radicool SF Premix είναι έτοιμο προς χρήση υγρό κυκλωμάτων ψύξης κινητήρων βάσεως μονοαιθυλαινογλυκόλης που ενσωματώνει αναστολείς διάβρωσης τεχνολογίας οργανικών οξέων και είναι κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα χρήσης. 

CASTROL ANTIFREEZE NF PREMIX

Προδιαλυμένο και έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό υγρό κινητήρων, βάσεως αιθυλενογλυκόλης και με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

CASTROL RADICOOL

Το Castrol Radicool είναι συμπυκνωμένο υγρό κυκλωμάτων ψύξης για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο.