IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CASTROL
  4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Η Castrol Limited, με έδρα στο Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR (αριθμός μητρώου 00149435), είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των δεδομένων σας.

Συλλογή & χρήση των προσωπικών πληροφοριών

Η εγγραφή στον ιστότοπο Εγγύηση Κινητήρα Castrol είναι απολύτως εκούσια. Εφόσον εγγραφείτε, βασιζόμαστε στην ενεργή συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την Castrol στον ιστότοπο Εγγύηση Κινητήρα Castrol περιλαμβάνουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τα χιλιόμετρα, τη μάρκα και το μοντέλο του οχήματός σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο με σκοπό τη χορήγηση της εγγύησης, την αξιολόγηση του δικαιώματος συμμετοχής σας στην εγγύηση και την επικοινωνία μαζί σας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με επιπλέον προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Castrol, εφόσον το έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα «Direct Marketing» παρακάτω.

Σε περίπτωση αξίωσης, η BP μπορεί επίσης να ζητήσει σαρωμένα αντίγραφα ή φωτογραφίες του τιμολογίου για τη συντήρηση του οχήματός σας, αντίγραφα του αρχείου συντήρησης του οχήματός σας ή/και απόδειξη ιδιοκτησίας.

Τέλος, αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε περιορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διαχειριστούμε το ερώτημά σας.

Direct Marketing

Η BP μπορεί να σας αποστείλει επικοινωνία μάρκετινγκ μέσω email, σύμφωνα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που εκφράσατε κατά την εγγραφή. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες ανακοινώσεις, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες απεγγραφής που περιέχονται στο τέλος κάθε διαφημιστικής επικοινωνίας.

Αποδέκτες των προσωπικών πληροφοριών

Για τη λειτουργία και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και του ιστότοπου Εγγύηση Κινητήρα Castrol, η Castrol χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων, στους οποίους ενδεχομένως χορηγείται πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας (π.χ. τρίτοι που παρέχουν τεχνική υποστήριξη, επεξεργάζονται αξιώσεις για λογαριασμό μας και αποστέλλουν επικοινωνία μάρκετινγκ εφόσον την έχετε επιλέξει). Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τέτοιων τρίτων παρόχων υπηρεσιών, κάθε γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται αυστηρώς με βάση την ανάγκη γνώσης και προϋποθέτει ότι ο τρίτος ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τα συμβατικώς απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε ένα αντίγραφο των σχετικών συμβατικών ρητρών που προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως προβλέπεται από το νόμο, ή αν η γνωστοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και συνάδει με δικαστική διαδικασία, δικαστική εντολή, αίτηση ρυθμιστή ή με άλλες νομικές διαδικασίες της Castrol.

Διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η Castrol δύναται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλους οργανισμούς της BP οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται ανά πάσα στιγμή από τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της BP οι οποίοι εγγυώνται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας σε ολόκληρο τον όμιλο της BP.

Σε περίπτωση που οι Εκτελούντες την επεξεργασία της BP διαβιβάζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός του ΕΟΧ, η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα προστασίας, τα οποία μπορεί να είναι οι πρότυπες ρήτρες για την προστασία δεδομένων που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Cookies και πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία του ιστότοπου

Servers (εξυπηρετητές) (που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ) καταγράφουν αυτόματα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο με βάση την IP διεύθυνσή σας. Η καταγραφή αυτών των πληροφοριών μπορεί να γίνεται μέσω της χρήσης cookies ή συναφών τεχνολογιών.


Η Castrol χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δει σε ποια μέρη του κόσμου χρησιμοποιείται ο ιστότοπος προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη κάλυψη.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο cookies πρώτου μέρους. Αυτά τα cookies απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του ιστότοπου, όπως την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας όταν μετακινείστε από μια σελίδα στην επόμενη, και συνεπώς είναι πάντα ενεργοποιημένα.

Για τη διαγραφή ή τη διακοπή της χρήσης cookies στον υπολογιστή σας, παρακαλούμε ελέγξτε το μενού «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου. Ο αποκλεισμός των cookies θα μειώσει τη λειτουργικότητα του παρόντος ιστοτόπου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τι είναι τα cookies και οι συναφείς τεχνολογίες, συνιστούμε να επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο τρίτου: www.allaboutcookies.org.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα παραμένει έγκυρη η εγγύησή σας και διαγράφονται αμέσως μετά.

Αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε επικοινωνία μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε μόνο τη διεύθυνση email και το όνομά σας μέχρι να εξαιρεθείτε από αυτή την επικοινωνία ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές μας μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, επικοινωνήστε στη διεύθυνση GDPREurope@castrol.com ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο Εγγύηση Κινητήρα Castrol. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εσάς.

Εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, έχετε επίσης το δικαίωμα να εγείρετε ζήτημα απορρήτου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων που εδρεύει στη σχετική χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, παρακαλούμε να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον εγκεκριμένο από την ΕΕ μηχανισμό επίλυσης των καταγγελιών της BP που προβλέπεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας (δημοσίως διαθέσιμοι online).

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2018.