ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για σταδιοδρομία ή θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο BP careers

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

ΒΡ Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών, Λεωφ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
BP Oil Hellenic S.A., 26 Kifissias Ave. & 2 Paradissou Str., 151 25 Maroussi, Athens, Greece

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ

Τηλ. Κέντρο – Switchboard: (+30) 210 688 7777
Fax: (+30) 210 688 7697

ΜΕΣΩ email

lubricants3@castrol.com
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Customer Service
Τηλ.:    (+30) 211 198 7553
email.: customerservice.greece@castrol.com
Credit Control
τηλ.: (+30) 211 198 7565
e-mail.: creditcontrol.balkans@castrol.com
Τεχνική Υποστήριξη 
Εκδηλώσεις
Αρχείο / Ιστορία
Πρόβλημα στον Ιστότοπο 
Άλλο