Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™

FOR ET LANGT OG SUNDT MOTORLIV

Det er de små ting, der gør hele forskellen. Selv partikler, der er 1000 gange mindre end et knappenålshoved, kan forårsage afskrabningsslid, en væsentlig faktor for motorforringelse. Sod kan ophobes, så der dannes store partikler, som forskubber olien på bevægelige metaloverflader, hvilket forårsager afskrabning på dem.

OPHOBNING AF SOD FØRER TIL AFSKRABNINGSSLID

Selvom du passer så godt på, du kan, er motoren sårbar over for skadeligt slid lige fra første dag, du kører i din lastbil. Små sodpartikler tiltrækker hinanden for at danne store partikler.

Selvom de er 1000 gange mindre end et knappenålshoved, er de store nok til at forårsage afskrabningsslid og beskadige motoren.

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™ arbejder på to måder:

1. FORHINDRER OPHOBNING AF SOD

DuraShield Boosters™ danner et beskyttende lag omkring de mindre sodpartikler, hvilket forhindrer dem i at danne større slibende partikler. Dette hjælper med at forhindre forskubning af olien på bevægelige overflader og reducerer metal-mod-metal-kontakt.

Sodpartikel

Sodpartikel med DuraShield Boosters™

DuraShield Boosters™ forhindrer ophobning af sod

2. DANNER BESKYTTENDE LAG

Castrol CRB Turbomax med Durashield Boosters™ sørger for et beskyttende lag på de bevægelige metaloverflader, som modstår nedbrydning selv under vanskelige betingelser.

 

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 op til 40 % bedre slidbeskyttelse*
* Gennemsnit af slidparametre i branchestandardtests i forhold til beståelseskriterier for branchetest.