Maksimering af performance i barske motoromgivelser

BEVIS FOR PERFORMANCE VED DOBBELT SKIFTEINTERVAL.
Vi ville bevise, at Castrol Vecton Long Drain præsterer vedvarende over forlængede skifteintervaller og i situationer, hvor motoromgivelserne udsættes for usædvanlige barske forhold - så vi sørgede for en test af to særligt udvalgte lastbiler, som begge bruger vores long drain olie.
“Castrol Vecton Long Drain præsterede og beskyttede vedvarende, selv i en motor, som producerer sodniveauer på over 15%"
  • Lastbilerne var Mack MR688S front end loadere indsat i Georgia, USA
  • Køretøjerne kørte med et 600 timers skifteinterval versus standard olieskift per 300 timer
  • For sammenligningsformål blev en lavsods kandidat valgt for at evaluere det, som er typisk for flåden versus en usædvanlig høj sodenhed for at medtage en worst case scenario situation.
HVORDAN PRÆSTEREDE VORES OLIE SÅ EFTER NÆRMERE INSPEKTION?
"Selv ved dobbelt olieskiftinterval sikrede Castrol Vecton Long Drain, at alle operative dele var i samme eller bedre stand end de dele i motorer, som opererer på almindelig olie med standard skifteintervaller."
I forbindelse med denne test hyrede vi en uafhængig kontrollør til at evaluere begge lastbilers motorer.

Samlet set:
  • Begge motorer blev anset for at være i samme stand, selvom de havde vidt forskellige operativsystemer
  • Alle dele var i god brugbar stand og vurderet til at være lig med eller bedre end motorer på samme alder, der opererer på konventionel motorolie med standard OEM skifteintervaller.
Særligt ét teardown viste, hvor godt Castrol Vecton Long Drain kan præstere:
  • Denne særlige lastbil havde en problemfri drifthistorie, men blev alligevel ved med at producere sodniveauer på over 15%! Vi fandt forskellige ting, der var med til at forårsage dette barske miljø: defekt ladeluftkøler; 5 dyser med dårlige spraymønstre eller lav åbningstryk; defekt udstødningsmanifoldpakning; revnet udstødningsmidtersektion; revnet udstødningsrør på turbolader
  • På trods af dette klarede Castrol Vecton Long Drain det hele og sørgede for, at køretøjet fungerede korrekt og med forlænget skifteinterval. Faktisk kunne den uafhængige ekspert ikke se forskel på denne motors dele i forhold til delene fra motorer med tilsvarende alder, som fungerede normalt. Job udført.
Vil du se flere beviser? Se andre casestudier, som viser, hvordan Castrol Vecton Long Drain holder lastbiler på vejene i længere tid