IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HJEM
 2. CASTROLS HISTORIE
 3. BÆREDYGTIGHED
 4. TAGER AFFÆRE

TAGER AFFÆRE

Vi tager affære ved at bruge vores teknologi til at opfylde kundernes behov ved at forbedre vores produkter for at bidrage til at reducere udledningerne og forbedre effektiviteten og driftssikkerheden.

Hjælper kunderne med at være mere bæredygtige

Den erfaring og ekspertise, vi har opnået gennem årtier, præger vores handlinger, vores fremtidsplaner og vores tro på, at hvis vi skal opfylde de globale klimamål, er en forbedring af energieffektiviteten dér, hvor det er muligt at opnå den største reduktion af udledningerne.

 

CO2-neutrale produkter

 • Vi har lanceret verdens første certificerede CO2-neutrale smøremidler til biler, erhvervskøretøjer og vindmøller, og vi samarbejder med autoværksteder for at hjælpe dem med at gøre deres virksomhed CO2-neutral. Disse er certificerede CO2-neutrale og garanteres af EY/ERM i forhold til BSi PAS2060-specifikationen for CO2-neutralitet/NCOS, National Carbon Offset Standard, Miljøministeriet, Australien. (Kilde BP Advancing Low Carbon)

Øger driftssikkerheden for vedvarende energi

 • Vores mål er de 1,8 mia. $, der mistes grundet vindmøllenedetid hvert år, ved at udvikle ny smørefedt, der binder på metaldele og øger udstyrets levetid og vedligeholdelsesintervallerne.
 • Ved at indsamle, overvåge og analysere data for over 5.000 vindmøller i 30 lande for at forudsige fejl giver vores joint venture for prædiktiv vedligeholdelse, ONYX Insights, vedligeholdelsesanbefalinger, der øger møllens ydeevne og reducerer omkostningerne.

Reducerer vandforbruget, mens sundheden og sikkerheden forbedres

 • Vi har genudviklet kemien i køle-/smøremidler. Ikke blot fjerner vores udvalg af XBB-køle-/smøremidler bor og biocider, men de reducerer også kundens vandforbrug, mens maskinværktøjets levetid øges.

Mere effektiv transport

 • Ved at reducere friktions- og energitabet hjælper vores smøremidler med at forbedre brændstoføkonomien for bilerne, og det kan føre til betydelige drivhusgas-besparelser (GHG) baseret på det forbrug af benzin, som undgås på verdensplan. (Kilde BP advancing low carbon)
 • Den nyeste teknologi i vores smørefedt kan gøre vedligeholdelsesintervallet for jordarbejdsmaskiner i miner otte gange så langt, hvilket både reducerer den mængde smørefedt, der anvendes, og sænker driftsudgifterne.
 • Vores joint venture med Greensteam bruger maskinlæring til at hjælpe skibsejere med at reducere deres brændstofudgifter ved at konvertere realtidsdata om drift, brændstofskvalitet, vejr og hav til rådgivning, der kan handles på.
 • Nexcels unikke teknologi er skabt til at revolutionere olieskiftet, ikke kun reducere udledningen fra udstødningsrøret og introducere genanvendelse i et lukket loop.
 • Vi arbejder sammen med bilproducenter om gearkasseolier for at forbedre effektiviteten af morgendagens hybrid- og elbiler.

Relaterede links