IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM
  3. NEZNAČKOVÉ SERVISY
  4. CASTROL FASTSCAN
  5. PODMÍNKY A USTANOVENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU FASTSCAN

PODMÍNKY A USTANOVENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU FASTSCAN

ZPŮSOBILOST

1. VĚRNOSTNÍ PROGRAM FASTSCAN (dále jen „program“) se řídí těmito podmínkami a ustanoveními Fastscan. Program vyžaduje stažení mobilní aplikace Castrol FASTSCAN (dále jen „aplikace FASTSCAN“), v níž zúčastněný nezávislý servis reprezentovaný svými zástupci (vše definováno níže) skenuje a sbírá body, které lze vyměnit za odměny (jak je podrobně popsáno níže v podkapitole nazvané „Body a odměny“). Program je v současné době dostupný pouze pro neznačkové servisy (dále jen „nezávislý servis“) v Polsku, Spojeném království a Francii (dále jen „zúčastněný nezávislý servis“). 

2. Schváleným zástupcem zúčastněného nezávislého servisu, který zastupuje a spravuje tento program za příslušný zúčastněný nezávislý servis a jeho jménem (dále jen „zástupce zúčastněného nezávislého servisu“), může být pouze majitel servisu nebo fyzická osoba, která k tomu byla zúčastněným nezávislým servisem řádně zmocněna (písemně).

3. Všichni zástupci zúčastněných nezávislých servisů musí být starší 18 let. Společnost Castrol si vyhrazuje právo ověřit věk zástupců, které zúčastněné nezávislé servisy nominovaly.

4. Zúčastněný nezávislý servis by měl mít registrované podnikání s platným DIČ a působit výhradně jako „neznačkový servis“, nikoliv jako značkový servis, výrobce originálního vybavení nebo subdistributor na nezávislém trhu následného prodeje, velkoobchodník nebo jakýkoliv jiný druh podnikání.

5. Programu se nemůže zúčastnit žádný nezávislý servis, jehož zástupce je státní úředník (volený nebo jmenovaný státní úředník; výkonný, zákonodárný nebo soudní úředník; úředník veřejné nebo mezinárodní organizace; jakýkoli státní zaměstnanec nebo úředník na jakékoli úrovni; jakýkoli zaměstnanec, úředník nebo ředitel státem vlastněné společnosti; politické strany a jejich úředníci a kandidáti na politické funkce). Programu se nemohou účastnit zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé nebo zástupci společnosti Castrol nebo jejích přidružených společností, jejich rodinní příslušníci ani nikdo jiný, kdo je s programem profesně spojen. Pro účely těchto podmínek a ustanovení Fastscan se „přidruženou společností“ společnosti Castrol rozumí mateřský podnik společnosti Castrol nebo její dceřiný podnik nebo dceřiný podnik jejího mateřského podniku nebo jakákoli jiná osoba, kterou přímo nebo nepřímo ovládá nebo je pod stejnou kontrolou. Mateřský podnik a dceřiný podnik mají význam, který je jim přiřazen v článku 1162 zákona o obchodních společnostech z roku 2006 platného ve Spojeném království.

 

REGISTRACE A OSOBNÍ ÚDAJE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

6. Za účelem registrace do programu si zástupci zúčastněného nezávislého servisu (i) musí stáhnout aplikaci Fastscan z Google Play nebo App store; (ii) zadat údaje zúčastněného nezávislého servisu, včetně kontaktních údajů zástupců zúčastněného nezávislého servisu, které musí zahrnovat DIČ, platné číslo mobilního telefonu, identifikační číslo zákazníka distributora a další informace, do příslušných oddílů zobrazených v registračním formuláři. („Registrační formulář“).

7. Zástupci zúčastněného nezávislého servisu musí vyplnit všechna povinná pole registračního formuláře. Proces registrace není dokončen, dokud nejsou přihlašující se zástupci zúčastněného nezávislého servisu přesměrováni na stránku s poděkováním, která potvrzuje přijetí žádosti o účast v programu.

8. Vstup do programu vyžaduje poskytnutí DIČ a identifikačního čísla zákazníka distributora uvedeného při registraci v souladu se zástupci zúčastněného nezávislého servisu a údaji na profilu zúčastněného nezávislého servisu.

9. Zástupci zúčastněného nezávislého servisu mohou provádět změny osobních údajů a údajů zúčastněného nezávislého servisu v aplikaci Fastscan.  Bez ohledu na to společnost Castrol nenese žádnou odpovědnost za doručení nebo nedoručení odměn z důvodu nepřesných údajů zúčastněných nezávislých servisů nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

10. Po zadání údajů zúčastněných nezávislých servisů a jejich zástupců a po obdržení zprávy s poděkováním podle bodu 7 bude na číslo mobilního telefonu zástupců zúčastněných nezávislých servisů zaslána potvrzovací zpráva s jednorázovým heslem. Zástupce zúčastněného nezávislého servisu bude moci pomocí tohoto jednorázového hesla vstoupit do programu a začít sbírat body.

11. Společnost Castrol odpovídá za veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s programem v aplikaci Fastscan. Společnost Castrol je použije pouze pro účely správy programu a poskytování odměn a dalších relevantních informací prostřednictvím aplikace Fastscan v souvislosti s programem. K osobním údajům budou mít přístup poskytovatelé služeb uvedení na seznamu (jak je definováno v příloze 1). Vzhledem k tomu, že společnost Castrol je součástí skupiny BP Group, může vaše osobní údaje předávat dalším subjektům BP, které se nacházejí po celém světě. Přenosy osobních údajů v rámci skupiny BP Group jsou chráněny komplexním, flexibilním a globálním rámcem pro dodržování předpisů společnosti BP, který zavádí vhodná opatření a ochrany, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez ohledu na to, kde jsou vaše údaje fyzicky uchovávány. Pokud se nepřihlásíte k odběru marketingových sdělení, budou vaše osobní údaje trvale odstraněny krátce po ukončení programu.

 

Na všechny osobní údaje se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti BP.


POŘADATEL / SPRÁVCE ÚDAJŮ

12. Pořadatelem a správcem údajů této nabídky je společnost Castrol Limited (reg. č. 00149435) se sídlem Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR (dále jen „Castrol“). Společnost Castrol může využít služeb zástupce nebo poskytovatele služeb, který bude program pro společnost Castrol provozovat.

 

POSKYTOVATELÉ

13. „Společnost Castrol využívá třetí strany, jmenovitě společnosti Wipro, Nihilent, Scribos a ASL, ale tento seznam může být čas od času aktualizován, (dále jen „seznam poskytovatelů služeb“), k poskytování služeb podpory od péče o zákazníky, poskytování QR kódů, správy odměn a zpracování dat. Zástupce zúčastněného nezávislého servisu a zúčastněné nezávislé servisy může kontaktovat příslušná strana ze seznamu poskytovatelů služeb.“

 

BODY A ODMĚNY

14. Body programu se nezávislým servisům udělují za způsobilé nákupy produktů uvedených v doložce 17 níže. („Body“). Kompletní seznam produktů zahrnutých do programu je uveden na webu www.castrol.cz/fastscan a zahrnuje značky, jako jsou: Castrol EDGE, MAGNATEC, GTX, DRIVELINE, POWER1, přičemž tento seznam může společnost Castrol podle svého uvážení čas od času měnit a aktualizovat.

15. Společnost Castrol může nabízet propagační akce na vybrané produkty zařazené do programu. Pokud společnost Castrol neurčí jinak, zúčastněné nezávislé servisy budou do těchto propagačních akcí zařazeny automaticky na základě údajů uvedených v aplikaci Fastscan. Body se připisují na individuální účet zúčastněného nezávislého servisu v aplikaci Fastscan.

16. Při registraci v daném měsíci obdrží zúčastněné nezávislé servisy body za nákupy produktů, na které se program vztahuje, a to od okamžiku registrace. Nákupy způsobilých produktů před registrací se zpětně nezapočítávají.

17. Bodový systém
Bodový systém pro neznačkové servisy (nezávislé servisy)

    a. EDGE – 22 bodů za litr

    b. MAGNATEC – 18 bodů za litr

    c. GTX – 7 bodů za litr

    d. Transmax – 12 bodů za litr

    e. Power 1 – 8 bodů za litr

    f. Act>Evo – 8 bodů za litr

    g. Jiné MCO – 8 bodů za litr

Bodový systém pro značkové servisy Castrol (CBW)

    h. EDGE – 25 bodů za litr

    i. MAGNATEC – 20 bodů za litr

    j. GTX – 8 bodů za litr

    k. Transmax – 15 bodů za litr

    l. Power 1 – 10 bodů za litr

    m. Act>Evo – 9 bodů za litr

    n. Jiné MCO – 9 bodů za litr


18. Chce-li si zúčastněný nezávislý servis aktivovat body v aplikaci Fastscan, musí naskenovat jedinečný QR kód, který mu bude zaslán e-mailem každý měsíc. Bez QR kódu nemohou být a nebudou body aktivovány.

19. Každý QR kód je třeba naskenovat do šesti (6) měsíců od data jeho zaslání e-mailem.

20. Všechny body jsou platné po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od chvíle, kdy je zúčastněný nezávislý servis vloží do aplikace Fastscan. Po uplynutí této doby nevyužité body automaticky vyprší.

21. Dodací lhůta: Dodací lhůta od potvrzení objednávky může činit až 15 dní, v průměru je to 5–7 dní. Zúčastněný nezávislý servis obdrží e-mailem potvrzení objednávky a potvrzení o odeslání zásilky.

22. Linka zákaznického servisu (dále jen „Péče o zákazníky“): Služba péče o zákazníky je k dispozici v místních jazycích. Péče o zákazníky se pokusí odpovědět na všechny dotazy do 48 hodin od podání dotazu s výjimkou víkendů, kdy může být odpověď poskytnuta po 36 a více hodinách od podání dotazu. 

23. Odměny: Po doručení nelze odměny vyměnit. Veškeré dotazy nebo problémy týkající se odměn by měly být směřovány na oddělení péče o zákazníky a veškeré schválené vrácení by mělo být v původním obalu.

24. Elektronické dárkové karty a poukázky: Společnost Castrol neodpovídá za ztrátu kódů elektronických dárkových karet a poukázek na základě nesprávných údajů poskytnutých nezávislým servisem.

25. Dárkové karty a poukázky: Na všechny poukázky se vztahují podmínky a ustanovení pro uplatnění, které jsou na nich uvedeny.

26. Záruka: Na všechny odměny se vztahují případné zákonné záruční lhůty.  

 

DALŠÍ PODMÍNKY

27. Má se za to, že po dokončení registračního procesu popsaného v doložkách 1 až 6 účastníci přijali podmínky a ustanovení Fastscan a souhlasí, že se jimi budou řídit.

28. Osobní údaje účastníků budou použity společností Castrol a jejími přidruženými společnostmi pro účely správy věrnostního programu. Účastníci se mohou také rozhodnout udělit výslovný souhlas se zasíláním následných přímých marketingových sdělení společnosti Castrol. V případě udělení tohoto souhlasu bude společnost Castrol používat osobní údaje příslušných účastníků k zasílání přímých marketingových sdělení e-mailem a poštou, jak je podrobněji uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Castrol.

29. Pokud internetové žádosti z jakéhokoli důvodu nebudou moci fungovat podle plánu, mimo jiné z důvodu napadení počítačovým virem, chyb, neoprávněné manipulace, neoprávněného zásahu, podvodu, technických závad nebo z jakýchkoli jiných příčin, které společnost Castrol nemůže ovlivnit a které narušují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, spravedlnost, integritu nebo řádný průběh programu, vyhrazuje si společnost Castrol právo podle svého uvážení program zrušit, ukončit, upravit nebo dočasně pozastavit.

30. Společnost Castrol může odmítnout poskytnout odměny, pokud se podle svého výhradního uvážení domnívá, že účastník nesplňuje kritéria způsobilosti, porušuje podmínky a ustanovení Fastscan nebo jedná v rozporu s požadavkem poctivosti. Společnost Castrol si dále vyhrazuje právo přijmout, odmítnout, pozastavit nebo ukončit jakoukoli žádost o registraci nebo již používanou aplikaci Fastscan z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně mezinárodních sankcí. Společnost Castrol dále nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou závadu nebo poruchu, problém s počítačovým hardwarem nebo softwarem, selhání satelitního připojení, sítě nebo serveru jakéhokoli druhu. Společnost Castrol ani žádná z jejích přidružených společností nemá žádnou kontrolu nad komunikačními sítěmi a nenese odpovědnost za příspěvky ztracené při přenosu nebo přijaté se zpožděním z důvodu velkého online provozu, technické poruchy nebo jiných důvodů.

31. Tyto podmínky a ustanovení Fastscan a veškeré mimosmluvní závazky, které z nich nebo v souvislosti s nimi vyplývají, se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem. Spory vyplývající z programu nebo v souvislosti s ním nebo s těmito podmínkami a ustanoveními Fastscan podléhají výlučné jurisdikci soudů Anglie.

32. Žádná z těchto podmínek a ustanovení Fastscan nesmí být vykládána jako omezení či vyloučení odpovědnosti společnosti Castrol v případě podvodu, úmrtí či újmy na zdraví následkem nedbalosti společnosti Castrol, popřípadě jako omezení či vyloučení jakékoli jiné odpovědnosti nesené v rozsahu její zákonné nevylučitelnosti.

33. Účast v programu a následné využívání odměn je na vlastní riziko zúčastněných nezávislých servisů a zástupců zúčastněných nezávislých servisů. Uživatelé programu musí při používání programu dodržovat veškeré pokyny stran uvedených v seznamu poskytovatelů služeb, třetí strany pověřené společností Castrol, společnosti Castrol nebo jejích přidružených společností. Společnost Castrol ani žádná z jejích přidružených společností, ředitelé nebo zaměstnanci nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné náklady, výdaje (včetně právních výdajů), ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s: (a) přístupem na webové stránky nebo jejich používáním nebo jakýmikoli informacemi na nich obsaženými; (b) programem, mimo jiné včetně jakékoli ztráty vzniklé v důsledku toho, že účastník není oprávněn ke vstupu nebo nemůže vstoupit do programu z důvodu jakékoli technické poruchy nebo selhání komunikace.

34. Společnost Castrol nenese odpovědnost za jednání a opomenutí stran uvedených v seznamu poskytovatelů služeb anebo třetích stran. Pokud se některá z těchto podmínek a ustanovení Fastscan ukáže jako nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, zbývající podmínky a ustanovení Fastscan zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

35. Veškeré ochranné známky, texty, obrázky a loga týkající se společnosti Castrol nebo třetích stran zapojených do tohoto programu a použité v souvislosti s ním jsou výhradním vlastnictvím společnosti Castrol nebo těchto třetích stran a účast v nabídce nezakládá účastníkovi žádná práva k nim nebo na ně ani neuděluje žádné právo na jejich použití.

36. Potvrzení o podání žádosti není automaticky důkazem o přijetí žádosti společností Castrol.

37. Veškeré daně, které může být účastník povinen zaplatit podle právních předpisů jakékoli příslušné jurisdikce z jakýchkoli odměn udělených na základě nabídky, hradí tento účastník.

38. Společnost Castrol může podle vlastního uvážení kdykoli pozastavit nebo vyřadit zúčastněné nezávislé servisy, odmítnout jakoukoli žádost, změnit podmínky a ustanovení Fastscan nebo jakoukoli z nich, zrušit nebo pozastavit program (buď jako celek, nebo pro obyvatele určité země nebo území), nahradit odměny anebo stáhnout obsah katalogu odměn. Zúčastněné nezávislé servisy a zástupci zúčastněných nezávislých servisů se zavazují a souhlasí s tím, že žádný z nich nebude mít vůči společnosti Castrol ani žádné její přidružené společnosti žádné nároky a že společnost Castrol ani žádná její přidružená společnost neponese žádnou odpovědnost v důsledku události vyšší moci a že uplatnění takové možnosti ze strany společnosti Castrol nebude mít za následek vznik nároku na jakoukoli kompenzaci nebo její vyplacení zúčastněným nezávislým servisům, zástupcům zúčastněných nezávislých servisů, jakémukoli účastníkovi či jiné osobě.

39. V těchto podmínkách a ustanoveních Fastscan se výrazem „událost vyšší moci“ rozumí jakákoli událost ovlivňující plnění nabídky nebo jakéhokoli ujednání těchto podmínek a ustanovení Fastscan, která vyplývá z jednání, událostí, opomenutí nebo nehod, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Castrol anebo jejích přidružených společností, nebo je lze přičíst těmto událostem, mimo jiné včetně pandemií nebo podobných událostí, abnormálně nepříznivého počasí, povodní, blesků, bouří, výbuchů, zemětřesení, sesuvu půdy, strukturálního poškození, epidemie nebo jiné přírodní fyzické katastrofy, výpadku nebo nedostatku dodávek energie, války, vojenských operací, výtržností, davových nepokojů, stávky, výluky nebo jiných průmyslových akcí, teroristických akcí, občanských nepokojů, z důvodu jakýchkoli právních předpisů, nařízení, rozhodnutí nebo opomenutí (včetně neudělení nezbytných povolení) jakékoli příslušné vlády, soudu nebo jakéhokoli příslušného národního nebo mezinárodního orgánu.

40. Společnost Castrol si vyhrazuje právo změnit anebo doplnit podmínky a ustanovení Fastscan a strukturu bodů. Veškeré změny budou oznámeny předem a zpřístupněny prostřednictvím e-mailu a oznámení v aplikaci Fastscan.

 

Příloha 1

Seznam poskytovatelů služeb Fastscan:

 

Wipro – digitální vývoj aplikace Fastscan

Nihilent – agentura pro zpracování údajů distributorů

Scribos – agentura pro zpracování údajů a poskytovatel QR kódů

ASL Global – poskytovatel katalogu odměn a agentura pro péči o zákazníky