IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM
  3. NEZNAČKOVÉ SERVISY
  4. CASTROL FASTSCAN
  5. Časté dotazy
Časté dotazy
ODPOVĚĎ: Fastscan je věrnostní program určený pro majitele nezávislých servisů.
ODPOVĚĎ: Za účelem registrace do programu si zástupci zúčastněného nezávislého servisu (i) stáhnou aplikaci Fastscan z Google Play nebo App store; (ii) zadají údaje zúčastněného nezávislého servisu, včetně kontaktních údajů zástupců zúčastněného nezávislého servisu, které zahrnují DIČ, platné číslo mobilního telefonu a další informace, do příslušných oddílů zobrazených v registračním formuláři.
ODPOVĚĎ: V takovém případě je třeba zaregistrovat každé DIČ s jiným číslem mobilního telefonu. Jedno DIČ = jeden účet.
ODPOVĚĎ: Servis by měl být registrovaný podnik s platným DIČ a měl by být zákazníkem autorizovaného distributora Castrol.
ODPOVĚĎ: Níže uvedená tabulka uvádí počet bodů přidělených za litr:

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

FAQ_Product_List
ODPOVĚĎ: Oprávnění k zjišťování polohy je požadavek na dodržování pravidel, aby se zajistilo, že se nikdo mimo určené uživatele nezaregistruje nebo nepoužije QR kód, který není určen pro danou zeměpisnou oblast. Nesledujeme pohyb uživatelů na základě polohy, ale pouze uchováváme přesné údaje o poloze jako záznamy pro kontrolu případného porušení programu.
ODPOVĚĎ: Ne, produkty CVO nejsou v aplikaci Fastscan propagovány.
ODPOVĚĎ: Každému servisu jsou přiděleny body na základě zpráv distributora. Body budou přidělovány měsíčně do 25. dne měsíce následujícího po období nákupu (měsíc).
ODPOVĚĎ: Ano, majitel servisu musí naskenovat speciální jedinečný QR kód, který mu bude zaslán e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
ODPOVĚĎ: Každý QR kód je třeba naskenovat do šesti (6) měsíců od data jeho zaslání e-mailem. 
ODPOVĚĎ: Všechny body jsou platné po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od chvíle, kdy je zúčastněný nezávislý servis vloží do aplikace Fastscan. Po uplynutí této doby nevyužité body automaticky vyprší.
ODPOVĚĎ: Fastscan je aplikace s jednorázovým přihlášením. Nepoužívá se zde žádné přihlašovací jméno ani heslo. V průběhu registrace obdrží majitel nezávislého servisu jednorázové heslo (OTP) jako textovou zprávu na číslo mobilního telefonu uvedené během registrace.
ODPOVĚĎ: Ne, Fastscan je mobilní aplikace, kterou je třeba stáhnout z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
ODPOVĚĎ: Někdy poštovní systém registrované e-mailové adresy vyhodnotí náš potvrzovací e-mail jako spam. Zkontrolujte složku Spam. Pokud tam svůj QR kód nenajdete, obraťte se na zákaznický servis: castrolfastscansupport@aslglobal.com V případě objednávek – pokud nenajdete potvrzení ve složce spamu, zkontrolujte své objednávky po přihlášení kliknutím na „Můj účet“ na hlavním panelu. Pokud zde vidíte svou objednávku v seznamu objednávek s aktuálním datem, znamená to, že vaše objednávka byla přijata. Odešlete e-mail na zákaznický servis a my vám ručně zašleme potvrzení se sledováním data doručení.
ODPOVĚĎ: Důvodem může být to, že váš distributor nenahlásil údaje o prodeji. Obraťte se na svého distributora.
ODPOVĚĎ: Program nabízí zákaznický servis v místním jazyce v nabídce „kontakt“ v aplikaci. Upozorňujeme, že na zprávy zaslané oddělení péče o zákazníky bude odpovězeno nejpozději do 48 hodin. U dotazů podaných mezi pátkem 15:00 SEČ a pondělkem 8:00 SEČ bude nejpozdější termín odpovědi ve středu 10:00 SEČ. E-mailová adresa: castrolfastscansupport@aslglobal.com.
ODPOVĚĎ: Dodací lhůta od potvrzení objednávky může činit až 15 dní, v průměru je to 5–7 dní. Kurýrní společností je DHL International. Zákazník obdrží e-mailem potvrzení objednávky a potvrzení o odeslání zásilky.
ODPOVĚĎ: Doručené odměny není možné vyměnit. V případě specifických reklamací, rozbitého zboží nebo poškozené zásilky kontaktujte zákaznický servis. Veškeré zboží by mělo zůstat v původním obalu a reklamace nemůže být důsledkem nesprávného použití ze strany zákazníka.
ODPOVĚĎ: Záruční doba odměn se řídí předpisy EU a předpisy konkrétní země, pokud je země mimo EU, a je uvedena v podmínkách a ustanoveních značky.
ODPOVĚĎ: Musíte se znovu zaregistrovat v aplikaci Fastscan a zadat stejnou e-mailovou adresu a DIČ. Váš aktuální stav bodů zůstane zachován.
ODPOVĚĎ: Seznam odměn je pravidelně aktualizován podle novinek na trhu a stavu zásob. Produkty, které již nejsou v seznamu košíku, nelze uplatnit.
ODPOVĚĎ: V kontaktním formuláři uvedete všechny informace, které považujete za důležité pro vyřízení objednávky. Toto pole může být užitečné například pro upřesnění údajů o doručovací adrese nebo pro vyžádání dalších informací o některých položkách před nákupem, pro vyžádání informací o doručení (údaje o sledování zásilky jsou zasílány e-mailem) nebo pro vyžádání obecných informací o programu. V kontaktním formuláři uveďte své telefonní číslo. Zákaznický servis vám odpoví nejpozději do 48 hodin písemně a na požádání zavolá.
ODPOVĚĎ: Objednávky bohužel nelze zpětně kombinovat. 
ODPOVĚĎ: Pokud chcete svou objednávku změnit, napište na zákaznický servis, uveďte identifikační číslo objednávky a upřesněte, co v ní chcete změnit. V případě potřeby vás budeme kontaktovat e-mailem nebo na telefonním čísle, které jste uvedli při registraci. 
ODPOVĚĎ: Objednávky podané o víkendu začínáme vyřizovat první pracovní den následujícího týdne od 8 hodin ráno. 
ODPOVĚĎ: Zkontrolujte stav zásilky pomocí odkazu pro sledování zásilky v e-mailovém potvrzení doručení, které vám bylo zasláno. Pokud jste objednávku neobdrželi a lhůta pro doručení uplynula, kontaktujte zákaznický servis (kontaktní formulář dole). Na základě uvedeného čísla objednávky vyhledají sledovací číslo, zkontrolují stav zásilky a sdělí vám aktuální stav.

MOŽNÉ CHYBY V APLIKACI FASTSCAN

Kód chyby: 300

 

Zpráva: Vstup API je neplatný

 

Vysvětlení:

K této chybě obvykle dochází, pokud uživatel zadal neočekávaný vstup nebo pokud došlo k neočekávanému stavu.  Poznamenejte si, jakou akci uživatel prováděl a zda vyplňoval nějaké textové pole nebo zadával jiný vstup, a nahlaste to zákaznické podpoře společnosti Fastscan na adrese castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 301

 

ZPRÁVA: Přihlášený uživatel není platný.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud se uživatel zaregistroval v BP IdP pomocí jiné aplikace než Fastscan.  Obvykle se to nestává.  Uveďte registrované číslo mobilního telefonu a napište na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 302

 

Zpráva: Nelze najít servis související s touto operací.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když se uživatel může přihlásit do IdP Fastscan, ale nemá přiřazený servis.  Obvykle se to nestává.  Uveďte registrované číslo mobilního telefonu a napište na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 303

 

Zpráva: Uživatel je již registrovaný.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází během registrace, když se uživatel pokouší zaregistrovat pomocí čísla mobilního telefonu, které je již zaregistrováno v aplikaci Fastscan.  V takovém případě se uživatel může přihlásit přímo do aplikace, aniž by se musel registrovat.

Kód chyby: 304

 

Zpráva: Nepodařilo se nám najít vaše číslo mobilního telefonu. Obraťte se na majitele servisu.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud se uživatel zaregistroval v BP IdP pomocí jiné aplikace než Fastscan.  Obvykle se to nestává.  Uveďte registrované číslo mobilního telefonu a napište na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 306

 

Zpráva: Nelze rozpoznat označení.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází při pokusu o registraci s nerozpoznaným označením.  Obvykle by k tomu nemělo dojít. Uveďte registrační údaje a napište na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 307

 

Zpráva: Při registraci účtu došlo k problému.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když dojde k problému s registrací u BP IdP.  V takovém případě by měl uživatel počkat 24 hodin a zkusit to znovu.  Pokud problém přetrvává, uveďte registrační údaje a napište na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 308

 

Zpráva: Při registraci účtu došlo k nečekanému problému.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když dojde k problému s registrací, který nesouvisí s BP IdP.  Obvykle by k tomu nemělo dojít.  Uživatel by měl uvést registrační údaje a napsat na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 309

 

Zpráva: Neplatný identifikátor registrace.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když aplikace nemůže poskytnout platný identifikátor registrace.  Obvykle by k tomu nemělo dojít.  Uživatel by měl uvést registrační údaje a napsat na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 310

 

Zpráva: Nelze ověřit jednorázové heslo.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když IDP nemůže z technického důvodu ověřit jednorázové heslo.  Uživatel by měl uvést údaje a napsat na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan: castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 313

 

Zpráva: Při pokusu o uplatnění kódu došlo k chybě.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází při pokusu o uplatnění naskenovaného kódu prostřednictvím společnosti SCRIBOS.  Uživatel by měl uvést údaje zákaznické podpoře společnosti Fastscan castrolfastscansupport@aslglobal.com, která pomůže s vyřešením problému.

Kód chyby: 314

 

Zpráva: Kód byl již uplatněn.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází při skenování kódu, který již byl uplatněn.  Uživatel musí potvrdit, že daný naskenovaný kód dosud nebyl připsán v historii skenování a uživatel za jeho naskenování neobdržel žádné body.  Pokud problém u uživatele přetrvává, zašlete podrobné informace (včetně naskenovaného kódu) na adresu zákaznické podpory společnosti Fastscan castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 315

 

Zpráva: Na vašem účtu není dostatek bodů pro uplatnění této odměny.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když se uživatel pokouší uplatnit odměnu z katalogu odměn, aniž by měl dostatek bodů.  Uživatel by měl dále nakupovat produkty Castrol a skenovat měsíční QR kódy, aby měl dostatek bodů na požadovanou odměnu.

Kód chyby: 316

 

Zpráva: Nesprávné jednorázové heslo.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, když uživatel zadá nesprávné jednorázové heslo. Uživatel se musí znovu zaregistrovat a zadat správné jednorázové heslo.

Kód chyby: 317

 

Zpráva: Váš účet již není aktivní a nemůžete skenovat.

 

Vysvětlení:

Servis je přesunut z platného/aktivního kódu segmentu (např. CBW-955) na neplatný kód segmentu.  V takovém případě musí být servis přesunut zpět do platného/aktivního kódu segmentu autorizovaným distributorem Castrol daného servisu.

Kód chyby: 318

 

Zpráva: Jste již přihlášeni ke svému účtu prostřednictvím jiného zařízení.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud se uživatel přihlásil do aplikace Fastscan z jiného zařízení.  Dojde k odhlášení uživatele z ostatních zařízení.

Kód chyby: 320

 

Zpráva: Chcete-li pokračovat, musíte udělit oprávnění ke zjišťování polohy.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud není uděleno oprávnění ke zjišťování polohy. Uživatel musí povolit polohu/GPS a přístup k ní nastavit aplikaci Fastscan na „Vždy“.

Kód chyby: 321

 

Zpráva: Platnost vašeho přihlášení vypršela, přihlaste se prosím znovu.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud vyprší platnost přihlášení (z důvodu dlouhodobé nečinnosti).  V takovém případě se uživatel musí do aplikace Fastscan znovu přihlásit a zadat jednorázové heslo.

Kód chyby: 322

 

Zpráva: Při skenování došlo k technické chybě. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte podporu.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází při pokusu o uplatnění naskenovaného kódu. Uživatel musí uvést údaje zákaznické podpoře společnosti Fastscan castrolfastscansupport@aslglobal.com, která pomůže s vyřešením problému.

Kód chyby: 323

 

Zpráva: Při načítání stránky na uplatnění bodů došlo k chybě.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud uživatel narazí na technickou chybu při pokusu o načtení stránky s katalogem odměn, na které je možné uplatnit body.  Předejte údaje zákaznické podpoře společnosti Fastscan castrolfastscansupport@aslglobal.com.

Kód chyby: 324

 

Zpráva: Tato verze aplikace již není podporovaná. Aktualizujte aplikaci
v oficiálním obchodě s aplikacemi.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází, pokud má uživatel starou verzi aplikace, která již není podporovaná.  Uživatel musí aplikaci aktualizovat prostřednictvím obchodu Google Play Store / Apple App Store.

Kód chyby: 500

 

Zpráva: Neočekávaná chyba.

 

Vysvětlení:

K této chybě dochází při neočekávaných situacích v aplikaci.  Napište podrobnosti zákaznické podpoře společnosti Fastscan castrolfastscansupport@aslglobal.com.