Úspěšné absolvování testu dlouhodobého zatížení

ABYCHOM PROKÁZALI, ŽE JE OLEJ CASTROL VECTON LONG DRAIN SCHOPEN PRODLOUŽIT VÝMĚNNÝ INTERVAL, PROVEDLI JSME VÝKONNOSTNÍ TEST NA VZDÁLENOST DELŠÍ NEŽ 400 000 KM. PRO TEST JSME POUŽILI VECTON LONG DRAIN 15W-40 A KONKURENČNÍ OLEJ VISKOZITY 15W-40 PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY.
  • V testu byly použity tři motory Mercedes-Benz MBE-4000.
  • Test zahrnoval náročnou přepravu nábytku ze Severní Karolíny do Kalifornie – více jak 11 000 ujetých kilometrů týdně.
  • Konkurenční olej byl vypuštěn při 38 624 kilometrech a u motoru s olejem Castrol Vecton Long Drain byl vypuštěn po 77 248 kilometrech. Vzorky oleje byly odebírány každých 19 312 kilometrech.
SPLNIL TEDY OLEJ CASTROL VECTON LONG DRAIN OČEKÁVÁNÍ?
  • Ve všech testovaných oblastech překonal náš olej konkurenční produkty i přes to, že byl používán dvojnásobně dlouho.
  • Ochrana před opotřebením a čistota komponent byly vynikající dokonce i po dvojnásobném intervalu vypouštění oleje.
PŘESVĚDČTE SE SAMI...
Písty motorů, ve kterých byl používán olej Castrol Vecton Long Drain, byly velmi čisté a obdržely hodnocení vad 109.
Velká ložiska na konci hřídele vypadala prakticky jako nová.

Ohromeni? Proč se nepodívat na další případové studie prokazující trvalý výkon oleje Castrol Vecton Long Drain.

„S olejem Castrol VECTON Long Drain byla ochrana před opotřebením součástek i jejich čistota vynikající dokonce i po dvojnásobném intervalu vypouštění oleje.“