Maximalizace výkonu v náročném prostředí motorů

OVĚŘENÍ VÝKONU ZDVOJNÁSOBENÍM INTERVALU VÝMĚNY OLEJE.
Chtěli jsme prokázat, že olej Castrol Vecton Long Drain vydrží pracovat i s prodlouženými intervaly výměny oleje a v situacích, ve kterých bylo prostředí motoru vystaveno abnormálně drsným podmínkám – a tak jsme připravili test z reálného světa se dvěma speciálně vybranými užitkovými vozidly, která obě využívala oleje s dlouhým intervalem výměny.

„Castrol Vecton Long Drain fungoval a chránil i motor produkující hladiny sazí překročené o 15 %“
  • Šlo o užitková vozidla Mack MR688S s čelním nakladačem používaná v provozu v Georgii, Spojené státy.
  • Tato vozidla běžela s intervalem výměny oleje 600 hodin ve srovnání se standardním intervalem výměny oleje 300 hodin.
  • Pro účely srovnání bylo k vyhodnocení vybráno jedno vozidlo produkující nízkou hladinu sazí, což je pro tato vozidla typické, versus vozidlo s vysokou hladinou sazí, které představuje nejhorší scénář.
TAK JAK FUNGOVAL NÁŠ OLEJ PŘI BLIŽŠÍM ZKOUMÁNÍ?

"Olej Castrol Vecton Long Drain zajistil, že všechny provozní díly motoru byly ve stejném nebo lepším stavu než stejné díly v motorech provozovaných s konvenčním olejem a se standardními intervaly výměny oleje"

Pro tyto testy jsme najali nezávislého kontrolora, který vyhodnocoval motory obou vozidel.

Celkově:
  • Oba motory se zdály být v podobném stavu, ačkoliv měly velmi odlišné provozní režimy.
  • Všechny díly byly vyhodnoceny a bylo zjištěno, že jsou v dobrém servisním stavu a jejich stav byl vyhodnocen jako stejný nebo lepší než u motorů podobného stáří, které pracovaly s konvenčním motorovým olejem a se standardními intervaly výměny oleje OEM.
Kompletní demontáž ukázala především to, jak dobře dokáže olej Castrol Vecton Long Drain fungovat:
  • Toto konkrétní vozidlo mělo bezproblémovou historii provozu, přesto i nadále produkovalo hladinu sazí překročenou o 15 %! Nalezli jsme seznam věcí, které vyvolaly vysoké nároky tohoto prostředí – vadný chladič nasávaného vzduchu; 5 trysek s nedokonalými vzorci vstřikování nebo nízkými otevíracími tlaky; vyhořelé těsnění výfukové rozvodové příruby; prasklá střední část výfuku, prasklý výfukový sběrný tvarový díl na turbodmychadlu.
  • I přes takto ztížené podmínky si olej Castrol Vecton Long Drain poradil se vším a uchoval toto vozidlo bezpečně v provozu i s prodlouženým intervalem výměny olejů. Ve skutečnosti nezávislý odborník, který prohlížel tento motor, nebyl schopen odlišit jeho díly od dílů motorů podobného stáří, které byly provozovány normálně. Je hotovo.
Chcete vidět více důkazů? Podívejte se na jiné případové studie, které ukazují, jak olej Castrol Vecton Long Drain udržuje užitková vozidla na kolech déle.