PRODUKTY CASTROL VECTON EURO VI

Produkty Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 a Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 jsou nejnovější přírůstky řady Castrol Vecton s pokročilým složením s nízkými hodnotami obsahu sulfátového popela, fosforu a síry (Low SAPS), plně schválené výrobci motorů k používání v nákladních vozidlech vyhovujících normě Euro VI až do dosažení příslušného maximálního intervalu výměny oleje.

CO ZNAMENÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODLE NORMY EURO VI?

Všechna nová nákladní vozidla prodána od konce roku 2013 musí vyhovovat normě Euro VI, která stanoví nejpřísnější mezní hodnoty emisí ve výfukových plynech v Evropě. Ve snaze dosáhnout těchto náročných mezních hodnot uplatnili výrobci motorů pro nákladní vozidla svá dosud nejpokročilejší konstrukční řešení motorů. 

Aby bylo zajištěno, že nákladní vozidla splňující požadavky normy Euro VI i nadále obstojí v provozu, je nutno používat správný motorový olej:
  • S nízkými hodnotami obsahu sulfátového popela, fosforu a síry
  • Se speciálním složením chránícím součásti moderních motorů, které jsou vyráběny s vysokou přesností umožňující zvládnout i náročné podmínky v různých provozních prostředích
  • Schválený výrobci motorů k používání v nákladních vozidlech vyhovujících normě Euro VI až do dosažení maximálního intervalu výměny oleje

Mezní hodnoty emisí podle norem Euro

Mezi normami euro ii až euro vi se postupně zpřísňovaly mezní hodnoty emisí

CO ZNAMENÁ TECHNOLOGIE ODPOVÍDAJÍCÍ NORMĚ EURO VI?

Všichni výrobci motorů pro nákladní vozidla budou muset používat zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů, která eliminují oxidy dusíku, oxid uhelnatý a částice pevných látek obsažené ve výfukových plynech motorů. Tato zařízení jsou citlivá na složky obsažené v mazivu; při použití nesprávného maziva mohou přestat fungovat. Aby tedy byla zajištěna řádná funkce těchto zařízení po celou dobu životnosti vozidla, je nezbytně nutné používat mazivo s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Low SAPS).

JAKÝM PROBLÉMŮM POMÁHAJÍ PŘEDCHÁZET PRODUKTY NOVÉ ŘADY CASTROL VECTON EURO VI?

Dvě z nejčastěji používaných zařízení v nákladních vozidlech jsou EGR (systém recirkulace výfukových plynů) a DPF (filtr pevných částic pro vznětové motory).
Systém EGR omezuje množství NOx tím, že snižuje spalovací teplotu. Dokáže rovněž snižovat emise sazí a dalších znečišťujících látek. Speciální složení oleje Castrol Vecton vyráběného za použití technologie System 5 Technology™ je navrženo tak, aby potlačovalo výskyt těchto škodlivých znečišťujících látek a tím přispívalo k maximalizaci výkonu motoru a k jeho ochraně před možným poškozením.

Systém EGR (recirkulace výfukových plynů)

Filtr DPF zachytává částice ve formě sazí, které jsou obsaženy v proudu výfukových plynů (může se však také sám zanášet popelem pocházejícím z oleje). Speciální složení oleje Castrol Vecton vyráběného za použití technologie System 5 Technology™ díky nízkému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry zabraňuje zanášení filtrů DPF a současně splňuje požadavky předních výrobců motorů pro nákladní vozidla, vyhovující normě Euro VI.

Filtr pevných částic pro vznětové motory

DALŠÍ UŽITEK, KTERÝ LZE POUŽÍVÁNÍM NOVÝCH PRODUKTŮ ZÍSKAT

K odpovídajícímu složení oleje Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 a Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 byla využita technologie System 5 Technology™, která poskytuje výkonnost až o 40 % vyšší*. Tyto produkty jsou speciálně navrženy pro použití v nejmodernějších vznětových motorech vyhovujících normě Euro VI, jejichž prodloužené intervaly výměny oleje činí až 100 000km**. Mohou se používat také u nákladních vozidel a autobusů s nízkoemisními motory podle norem Euro IV a Euro V, zejména v motorech vyžadujících mazivo s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, a u starších silničních i terénních vozidel nebo jiných zařízení vyžadujících tuto úroveň výkonnostních parametrů. 

Při použití nových produktů značky Castrol splňujících požadavky normy Euro VI potřebují mít provozovatelé vozových parků a servisních dílen na skladě pouze jeden produkt třídy 10W-40 nebo 10W-30, což zjednodušuje jejich skladové hospodářství během servisních intervalů i vlastní postup při výměně oleje.

* Při nezávislých laboratorních zkouškách byly u oleje Castrol Vecton Long Drain prokázány až o 40 % lepší výkonnostní parametry, než jaké předepisují mezní hodnoty průmyslových norem API a ACEA, pokud jde o zahušťováníoleje, vznik usazenin na pístech, odvádění sazí, ochranu proti opotřebení a korozi. Viz www.castrol.com/vecton

** Olej Castrol Vecton Long Drain je schválen několika předními výrobci k použití v motorech s intervaly výměny oleje až 100 000 km, pokud jsou dodrženy specifikace těchto výrobců. Skutečný interval výměny oleje závisí na typu motoru, provozních podmínkách, historii údržby, používání palubní diagnostiky a kvalitě paliva. Vždy se řiďte pokyny uvedenými v příručce poskytnuté výrobcem.