Castrol EDGE: Důkaz

Castrol EDGE S TECHNOLOGIÍ FLUID TITANIUM: uvolňuje skutečný výkon motoru

Ve společnosti Castrol podrobujeme naše motorové oleje neustálým zkouškám, abychom mohli dodávat ty nejlepší produkty milionům řidičů po celém světě. Nedávné testy dokazují, jak olej Castrol EDGE s technologií FLUID TITANIUM transformuje svou strukturu tak, aby byl ještě silnější pod tlakem a redukoval tření snižující účinnost. Tím uvolňuje skutečný výkon motoru.

TEST 1: TRANSFORMUJE SE POD TLAKEM

Olej, stlačený intenzivním tlakem, byl zkoumán pomocí rentgenových paprsků vyzařovaných z elektronů dosahujících téměř rychlostí světla.

Ukázalo se, že Castrol EDGE s Fluid TITANIUM pod tlakem fyzicky transformuje svou strukturu a zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových ploch. Když tlak ustoupí, vrátí se olej do stavu volného toku.

K prohlížení tohoto videa je třeba mít zapnutý JavaScript.

Načítá se video

Čekejte, prosím

TEST 2: JEŠTĚ SILNĚJŠÍ POD TLAKEM

Pomocí průkopnických ultrazvukových technologií vyvinutých přední univerzitou byla porovnávána hustota oleje mezi kontaktními body ventilového rozvodu.

Testy ukázaly, že olej Castrol EDGE s Fluid TITANIUM vykazoval větší hustotu v kontaktním bodě při porovnání se stejným olejem bez technologie Fluid TITANIUM – což prokázalo, že olej je ještě silnější pod tlakem.

K prohlížení tohoto videa je třeba mít zapnutý JavaScript.

Načítá se video

Čekejte, prosím

TEST 3: REDUKUJE TŘENÍ SNIŽUJÍCÍ VÝKON

Pomocí průmyslově uznávaného testu byly měřeny úrovně tření napříč celou řadou rychlostí a stavů motoru. Ukázalo se, že Castrol EDGE s Fluid TITANIUM dokáže redukovat tření snižující výkon o 20%*.

K prohlížení tohoto videa je třeba mít zapnutý JavaScript.

Načítá se video

Čekejte, prosím

*V průměru, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. Ve srovnání se stejným olejem bez technologie Fluid TITANIUM. Testované produkty představují 75 % objemů prodeje v roce 2017.