IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. MOJE FIRMA NA GOOGLU PRO SERVISY

MOJE FIRMA NA GOOGLU PRO SERVISY

Časté dotazy a pokyny, které vám pomohou při zavedení vaší dílny do služby Moje firma na Googlu

Doporučené nejlepší postupy

Sepsali jsme doporučené nejlepší postupy, které vám pomohou při zavedení vaší dílny do služby Moje firma na Googlu. Tyto pokyny vám pomohou využít zápis do služby na maximum a pomohou také zodpovědět všechny otázky, které můžete mít během zavedení.

Abyste co nejlépe využili možností zápisu do služby, musíte aktualizovat informace o firmě, odpovídat na recenze a využívat také funkce Příspěvek služby Moje firma na Googlu. K tomu všemu musíme nyní vašemu zápisu přiřadit e-mailovou adresu, pomocí které se můžete přihlásit.

 

Použijeme e-mailovou adresu, kterou jste zadali do nástroje Najít servis, musí být ale propojena s účtem Google. Pokud vaše e-mailová adresa není propojena s účtem Google, nebudete se moci přihlásit k zápisu, a tedy ani provádět změny, prohlížet recenze a používat funkci Příspěvků.

 

Pokud používáte e-mailovou adresu gmail.com nebo se již můžete přihlásit do služby Google s jinou zadanou adresou, nemusíte pro svůj e-mail vytvářet účet Google. Pokud však nemáte přístup k Gmailu s vaší aktuální e-mailovou adresou, postupujte podle níže uvedených kroků.

 

1.  Přejděte na google.com/accounts/NewAccount

2.  Zadejte své jméno a vyberte možnost „namísto toho použít moji aktuální e-mailovou adresu“

E-mailová adresa
3.  Do pole zadejte e-mailovou adresu, kterou jste zadali do nástroje Najít servis
4.  Vytvořte heslo – jedná se o jiné heslo, než které používáte pro aktuální přístup k vašim e-mailům, a nemusí být stejné
5.  K ověření vaší e-mailové adresy vám byl odeslán kód od společnosti Googlu
6.  Načtěte kód z vaší e-mailové schránky (prostřednictvím svého poskytovatele e-mailu) a zadejte jej do pole od společnosti Google
E-mailová adresa

Název firmy musí odrážet vaše skutečné jméno, které používáte konzistentně na prodejně, na webové stránce, na hlavičkových papírech atd. a pod kterým vás znají zákazníci.

K názvu firmy nepřidávejte žádné další podrobnosti, jako údaje z adresy, otevírací dobu nebo kategorii firmy.

Pokud máte více firem se stejným názvem, použijte stejný název pro všechny, nepokoušejte se rozlišovat mezi pobočkami pomocí přípon nebo předpon.

Nadbytečné informace v názvu firmy společnost Google nepovoluje a může to vést ke zrušení vašeho zápisu.

 

Nezahrnujte:

 • Marketingové slogany – např. Autosalon u Tima, rychlý servis
 • Obchodní kódy – např. Autosalon u Tima 2876
 • Ochranné známky / registrované známky – např. Autosalon u Tima® 
 • Slova tvořena pouze velkými písmeny (s výjimkou akronymů jako KFC) – např. AUTOSALON U TIMA
 • Informace o otevírací době – např. Autosalon u Tima, otevřeno 24 hodin
 • Telefonní čísla nebo URL
 • Speciální znaky – např. %£&*@?/
 • Služby nebo produkty – např. Autosalon u Tima, specializovaná dílna
 • Informace o místě – např. Autosalon u Tima, Burley, Leeds
 • Informace o umístění vaší firmy uvnitř jiné firmy např. – Autosalon u Tima, pneumatiky a baterie (součást Autosalonu u Tima)

Sídlo firmy popište přesnou a správnou adresou, kterou byste napsali na poštovní zásilku.

 

PO boxy nebo poštovní schránky na odlehlých místech nejsou povoleny.

 

Správný a nesprávný postup

 • Zkontrolujte, že vaše adresa odráží vaši skutečnou adresu v reálném světě
 • Přidejte případné číslo podlaží nebo dveří do druhé části za ulici a číslo domu
 • Neuvádějte ve své adrese informace, které se netýkají fyzické polohy firmy, jako je adresa URL nebo klíčová slova
 • Uvádějte v adrese orientační body, pokud ulice přesně nepopisuje vaši lokalitu

Formát

Adresa
 • Uvádějte pouze vaši ulici, např. Vzorová ulice 45
 • Použijte pouze takový počet řádků, který potřebujete – nemusíte vyplňovat všechny tři
 • Nezadávejte číslo budovy na samostatný řádek
 • Neuvádějte město, okres, zemi a PSČ na řádcích adresy

Příklad:
Řádek 1 – Volkat House 
Řádek 2 – Přízemí
Řádek 3 – Westfield Estate


U většiny lidí budete potřebovat pouze jeden nebo dva řádky adresy. Příklad:
Řádek 1 – 12, Smithson Avenue


Město
Uveďte město nebo obec, ve kterém se firma nachází.

 

Okres
V případě potřeby uveďte okres, stát nebo provincii firmy. Toto pole není povinné, ale informace do něj uveďte, pokud je běžně uvádíte spolu s adresou.

 

Poštovní směrovací číslo
Pokud se ve vaší zemi používá poštovní směrovací číslo, zadejte je ve formátu, který běžně uvádíte spolu s adresou.

Uveďte telefonní číslo, pod kterým se lidé mohou přímo spojit s vaší firmou. Pokud možno použijte místní telefonní číslo, a ne číslo na ústřední infolinku.

 

Firma musí mít přímou kontrolu nad telefonním číslem a telefonní čísla s vyšší sazbou hovorného nejsou povolena.

Zadejte adresu URL, která každého nasměruje na webové stránky firmy. Pokud jsou vaše webové stránky na serveru, který obsahuje více stránek různých firem, uveďte odkaz přímo na stránky, které se konkrétně týkají vaší firmy.

 • Neuvádějte adresu URL, která uživatele nasměruje na stránky nesouvisející s vaší firmou
 • Neuvádějte adresu URL s odkazem na účet sociální sítě
 • Uveďte pokud možno adresu URL vaší domovské stránky – ne produktové stránky nebo stránky „o nás“
 • Uvádějte celou adresu URL včetně http:// nebo https:// – nejsnáze ji zkopírujete a vložíte z řádku adresy v prohlížeči

 

např. https://www.castrol.com/en_gb/united-kingdom/home.html

Webová adresa URL
Z rozevíracího seznamu vyberte nejvhodnější kategorii pro vaši firmu. Pro nejlepší výsledky z vašeho zápisu Moje firma na Googlu je důležité vybrat kategorii, která přesně odráží typ vaší firmy, a ne tu, která by mohla být úspěšnější ve vyhledávání nebo která podrobněji popisuje konkurenty.
Výchozí otevírací hodiny se odvodí od typu firmy. Výchozí jsou ty otevírací hodiny, které firmy vašeho typu používají nejčastěji. Tyto hodiny můžete přepsat a zadat vlastní údaje, pokud se liší od výchozího nastavení.

Popis firmy bude nejspíše podobný jako informace „o nás“ na webových stránkách nebo na sociální síti. Obsah by měl zdůraznit, díky čemu je firma jedinečná a čím se odlišuje od konkurence. Také by měl uvádět užitečné informace o nabízených službách a produktech. Veškerý obsah musí být pravdivý, relevantní a pro uživatele informativní. Zde je vhodné se zaměřit na podrobnosti o firmě, a nikoli na propagační akce, ceny nebo výprodeje.

 • Udržujte obsah ve vysoké kvalitě a relevantní – bez chyb, nepoužívejte speciální znaky místo písmen (např. F@st Aut0$) nebo řetězce nesmyslných písmen, čísel a/nebo znaků (např. fg7%*”kj^hf)
 • Dodržujte limit 750 znaků a snažte se být co nejstručnější a přitom informativní
 • Nesnažte se pomocí zvláštních klíčových slov ovlivnit výsledky vyhledávání; bude to mít negativní dopad
 • Nebuďte zavádějící a neuvádějte nepřesné či chybné informace. Nezaměřujte se na prodej, ceny či zvláštní nabídky
 • Neuvádějte odkazy
 • Nezobrazujte jakýkoli urážlivý nebo nevhodný obsah, jako je nenávistný či explicitní obsah, nepoužívejte nemravný jazyk

Služba Moje firma na Googlu může odmítnout popis, pokud nesplňuje jejich pokyny; i my můžeme podle potřeby upravit kopii popisu , aby byla v souladu s pokyny.

Můžete zadat až pět adres URL s odkazy na obrázky, které se zapíší do vašeho profilu. Všechny fotografie musí být ostré a dobře nasvícené a nesmí vykazovat žádné významné odchylky nebo nadměrné používání filtrů. Jinak řečeno, fotografie by měla zobrazovat realitu.

 

Mějte na paměti, že služba Moje firma na Googlu přijímá nahrané obrázky jen jako návrh a není zaručeno, že budou zařazeny do profilu – Moje firma na Googlu použije snímky z internetu, snímky od uživatelů a také ty, které dáváte uživatelům k dispozici jako nejužitečnější a nejrelevantnější.

 

Logo

Ze tří nabízených vyberte příslušné logo Castrol. 

 

Titulní fotografie

Titulní fotografie by měla reprezentovat vaši firmu, ale není zaručeno, že bude tento obrázek v zápisu ve službě Moje firma na Googlu výrazný. Doporučujeme fotografii exteriéru nebo označení budovy. Fotografie by měla být alespoň 480 x 270 px

 

Jiné fotografie

Doporučujeme dodat další zřetelné fotografie exteriéru budovy, na kterých je vidět hlavní vstup a podle kterých vás uživatelé najdou. Také lze doporučit jiné fotografie, podle kterých lze firmu nalézt, třeba místní orientační body. Tyto fotografie by měly mít alespoň 250 x 250 px

 

Umístění fotografií online

Požádali jsme vás o odkaz na stránku, kde se vaše fotografie nachází online. Nejsou zde webové stránky, které obsahují vaši fotografii. Pokud chcete použít fotografii na vaší webové stránce, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, vyberte „Otevřít obrázek na nové kartě“ a uveďte adresu URL z nové karty.

 

Můžete nahrát fotografie také do platformy, jako například Google Photos, a sdílet z ní odkaz.

Díky atributům se uživatelé dozvědí o firmě více, a zápis tak získává maximální potenciál.

 

Atributy jsou rozděleny do sedmi kategorií. Z rozevíracích seznamů vyberte všechny relevantní atributy. 

 • Přístupnost – tyto atributy uvádějí informace k přístupu do firmy, např. jestli máte rampu pro vozíčkáře nebo vybavení pro invalidy
 • Vybavení – tyto atributy umožňují přidat vybavení dané lokality, jako jsou toalety nebo parkování
 • Důležité – tyto atributy zdůrazňují klíčové informace o firmě, například jestli je majitelem žena nebo válečný veterán
 • Nabídky – tyto atributy uvádějí všechny konkrétní služby, které nabízíte, například půjčovna aut
 • Jazyky – tyto atributy uvádějí všechny další jazyky mimo rodný jazyk, kterými hovoří vaši zaměstnanci
 • Platby– atributy informují uživatele o typech přijímaných plateb
 • Možnosti služeb – tyto atributy informují uživatele o variantách doplňkových služeb, jako například cenová nabídka online 

Všechny atributy, které přiřadíte vaší firmě, musí být fakticky správné a nesmí být pro uživatele zavádějící.
 

Poznámka: Uživatelé Googlu mohou ve vašem zápisu také navrhovat změny atributů, takže v zápisu můžete později nalézt atributy, které jste sami nepřiřadili. Máte-li jakékoli připomínky k uživatelsky přiřazeným atributům, můžete je označit v našem procesu podpory.

ČASTÉ DOTAZY

Následující časté dotazy poskytují další informace o podobě zápisu po jeho ověření a vy díky nim můžete ze služby Moje firma na Googlu získat maximum.

Většina firem bude na Google Maps dostupná pár dní po ověření, může to ale trvat až dva týdny. Zobrazení firmy ve výsledcích vyhledávání může trvat déle než na Google Maps.

Pro vyhledání vaší firmy zadejte v Google Maps její název (a také místo, pokud máte více firem se stejným názvem). Pokud zadáte vyhledání klíčových slov ihned po ověření zápisu, nemusí se váš zápis ještě zobrazit.

 

Mějte prosím na paměti, že na zobrazené výsledky může mít vliv také vaše aktuální poloha při vyhledávání, takže pokud se nacházíte někde dál od sídla firmy, budete muset možná hledání upravit. Že ihned nevidíte umístění firmy, ještě neznamená, že stejné výsledky uvidí i uživatelé, kteří jsou blíže k vaší firmě.

Jak vyhledám svoji firmu na Googlu?

Důvodů, proč nevidíte svůj zápis při vyhledávání jiných klíčových slov, než je název firmy, například „garáž“ nebo „Castrol“, může být mnoho.

 

Zaprvé Google zobrazí výsledky, které jsou k vám nejblíže, takže pokud je váš zápis v jiném městě nebo obci, těžko ho dostanete do vašeho osobního vyhledávání. Neznamená to ale, že by jej neviděli ani lidé, kteří jsou blízko vaší firmy. Při zobrazení výsledků bere společnost Google v úvahu také relevanci firmy pro vyhledávání a její význam.


Algoritmy pro hodnocení firem ponechává společnost Google v tajnosti, aby byl systém co nejférovější, může vám dát ale určité rady:

 • Udržujte informace aktualizované, včetně otevíracích dob
 • Uvádějte fotografie
 • Odpovídejte na recenze
 • Zadávejte úplné informace o firmě


Všimněte si prosím:
Na místní výsledky vyhledávání mají vliv také další faktory, například hodnocení stránky, větší počet pozitivnějších recenzí nebo kvalitních odkazů, články a adresáře, které ukazují zpět na vaši firmu; nejlepší hodnocení nelze tedy vždy získat jen na základě optimalizace služby Moje firma na Googlu.

 

My budeme pravidelně monitorovat výsledky a můžeme vám doporučit například uvedení dodatečných informací, fotografií, nebo zodpovězení recenzí a podnícení dalších recenzí, které vám pomohou záznam vylepšit.

Může trvat až tři dny, než se informace o firmě promítnou do výsledků vyhledávání. Pokud ještě po týdnu změny nevidíte, sdělte nám problém v procesu podpory.

Společnost Google shromažďuje informace o vaší firmě z několika zdrojů s cílem poskytovat uživatelům co nejvěrnější, nejrelevantnější a nejužitečnější informace o firmě a jejím umístění. Mezi tyto zdroje patří online informace, vámi poskytnuté informace a informace získané od uživatelů.

 

Uživatelé Google Maps mohou odpovídat na otázky týkající se firmy po její návštěvě a společnost Google může z těchto informací aktualizovat váš zápis.

 

Aktualizace jsou obvykle užitečné, ale pokud se v zápisu objeví zjevně nesprávná aktualizace, sdělte problém našemu procesu podpory.

Monitorování a odpověď na recenze je klíčem k lepšímu zviditelnění v místních výsledcích hledání. Postup ke zobrazení a odpovídání na vaše recenze:

1.  Přihlaste se do svého účtu Moje firma na Googlu

2.  Klikněte na název firmy

3.  V nabídce levého sloupce klikněte na „Recenze“

Jak mohu spravovat recenze?
4.   Zde uvidíte recenze roztříděné na „All“ (Vše), „Replied (Zodpovězeny)“ a „Haven’t replied (Dosud nezodpovězeny)“
Jak mohu spravovat recenze
5.  Na recenzi můžete odpovědět kliknutím na tlačítko „Reply (Odpovědět)“ pod kontrolou
Jak mohu spravovat recenze
6.  Po napsání vaší odpovědi klikněte na „Post reply (Zveřejnit odpověď)“
Jak mohu spravovat recenze

7.  Chcete-li upravit odpověď později, klikněte na tlačítko „Edit (Upravit)“ pod odpovědí

8.  Odpověď můžete odstranit kliknutím na tlačítko „Delete (Odstranit)“ pod odpovědí

Jak mohu spravovat recenze
Pokud si všimnete recenze, která je nepřesná nebo úmyslně škodlivá, můžete je označit s naším procesem podpory. Nemůžete jednoduše odstranit recenzi. Všechny recenze, které chcete odstranit, musí projít přísným procesem kontroly společnosti Google. Negativní recenze jsou součástí života, takže neoznačujte přesné, ale jen negativní recenze – negativní recenze zkuste vyřešit jejich zodpovězením.

Ve službě Moje firma na Googlu můžete zveřejňovat aktualizace, události a nabídky ve formě příspěvků.

 

Pomocí příspěvků mohou lokality a vlastníci firem sdílet informace s publikem a s těmi, kteří se nejspíše k vašemu zápisu dostanou. Mezi výhody patří:

 • Přímá komunikace s místními zákazníky
 • Zlepšení zkušenosti vašich zákazníků pomocí včasných informací
 • Propagace prodeje, zvláštností, akcí, novinek a nabídek
 • Zapojení zákazníků pomocí videí a fotografií


Pár věcí, které stojí za zmínku:

 • Příspěvky vidí zákazníci pouze po omezenou dobu. Příspěvky starší než týden budou archivovány (pokud nezadáte počáteční a koncové datum)
 • Pro podporu klíčových funkcí v příspěvcích můžete použít kombinaci textu, fotografií nebo videí

 

Každý typ příspěvku (např. aktualizace, událost, produkt, nabídka) má mírně odlišné vlastnosti, většina typů příspěvků však obsahuje prvky pro:

 • Média (obrázek nebo video)
 • Záhlaví / název produktu
 • Tlačítko / CTA
 • Odkaz 

 

Nabídky


Konkrétně pro „nabídky“ je třeba v příspěvku vyplnit 4 povinná pole. Jedná se o fotografii / video, název nabídky a počáteční / koncové datum:

Nabídky

Je zde ale i řada volitelných polí, do kterých můžete zadat podrobnosti nabídky, jako je čas, detaily nabídky (popis), kód kupónu, odkaz na uplatnění nabídky a podmínky.

 

Při vytváření nabídek ve službě Moje firma na Googlu je důležitá možnost sledovat propagační akce a nabídky. Doporučujeme vám ověřit si kódy kupónů a odkazy, které musí zákazníci otevřít pro uplatnění nabídky.

Nabídky

Optimalizujte příspěvky

 

Několik věcí od nás ohledně optimalizace příspěvků:

 • Snažte se udržovat obsah a text stručný – zejména, pokud jde o příspěvky.
 • Pro fotografie – nejlepší formát je .jpg nebo .png při 1200 × 900 px
  U nabídek jsou jasné a poutavé fotografie lepší než grafiky nebo obrázky s velkým množstvím textu
 • U videa jsou povoleny formáty AVI, MP4, MOV, případně další
  Maximální velikost souboru je 100 MB
  Max. délka – 30 sekund
 • U názvu – zkuste a popište nabídku ve 4 – 5 slovech – pro název máte 58 znaků
 • U podrobností – limit je 1 500 znaků, ale doporučujeme 150 až 300 znaků
Tento proces je nutné potvrdit interně a s klientem. Kolik autonomie chceme předat na CBW a jak zvládneme potenciální problém přepsání změn provedených v GMB změnami z nástroje WTB?