IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
 3. UDRŽITELNOST
 4. AKČNÍ PŘÍSTUP

AKČNÍ PŘÍSTUP

Náš akční přístup spočívá v používání našich technologií k uspokojení potřeb našich zákazníků, čehož dosahujeme mimo jiné vylepšováním našich produktů s cílem omezit emise a zlepšit efektivitu a spolehlivost provozu.

Pomáháme zákazníkům k dosažení trvalé udržitelnosti

Zkušenosti a odbornost získané v průběhu mnoha desetiletí jsou informačním základem našich akcí, plánů do budoucna a našeho přesvědčení, že z hlediska dosahování cílů v oblasti globálního klimatu lze největší redukci emisí zajistit efektivnějším využíváním energie.

 

Karbonově neutrální produkty

 • Uvedli jsme na trh celosvětově první maziva s certifikací neutrální uhlíkové stopy pro auta, užitková vozidla i větrné turbíny a zároveň spolupracujeme s autoservisy, jimž pomáháme dosáhnout karbonové neutrality jejich provozů. Těm je udělována certifikace neutrální uhlíkové stopy a potvrzení karbonové neutrality dle normy pro správu přírodních zdrojů stanovené společností EY v souladu se specifikací BSi PAS2060 / australského národního standardu uhlíkové kompenzace (NCOS) stanoveného ministerstvem životního prostředí. (Zdroj: BP Advancing Low Carbon)

Zvyšování spolehlivosti obnovitelné energie

 • Zaměřujeme se na snižování každoroční ztráty 1,8 miliardy dolarů vznikající v důsledku odstávek větrných turbín, a to vývojem nových plastických maziv, která se vážou na kovové součásti a prodlužují životnost zařízení, stejně jako intervaly údržby.
 • Sběr, monitorování a analýza dat z více než 5 000 větrných turbín ve 30 zemích za účelem předpovídání závad v rámci našeho společného podniku prediktivní údržby umožňuje společnosti ONYX Insights tvorbu doporučení údržby, jejichž výsledkem je zvyšování výkonu turbín a snižování nákladů.

Omezujeme množství používané vody za současného vylepšování produktů z hlediska zdravotních a bezpečnostních kritérií

 • Chemické složení obráběcích kapalin bylo nově definováno. Naše produktová řada obráběcích kapalin XBB nejen odbourala použití boru a biocidů, ale také redukuje spotřebu vody na straně zákazníků a zároveň prodlužuje užitečnou životnost mechanických nástrojů.

Efektivnější přeprava

 • Díky omezování tření a ztrát energie pomáhají naše maziva zlepšovat palivovou úspornost vozidel a jejich používání může vést ke značné redukci tvorby skleníkových plynů (GHG) na základě globálního omezení používání benzinových paliv. (Zdroj: BP advancing low carbon)
 • Nejnovější technologie použitá v našich plastických mazivech dokáže až osminásobně prodloužit interval údržby u pojízdné pozemní mechanizace a zároveň redukuje jak použité množství plastických maziv, tak provozní náklady.
 • V rámci našeho společného podniku s firmou Greensteam používáme strojové učení, abychom majitelům plavidel pomohli redukovat jejich účty za palivo díky uskutečnitelným návrhům, které vznikají konverzí dat zaznamenávaných o provozu plavidel, kvalitě paliva, počasí a stavu mořské hladiny v reálném čase.
 • Jedinečná technologie firmy Nexcel znamená převrat ve výměně oleje, a neomezuje se jen na redukci emisí výfukových plynů a zavedení recyklace v uzavřeném okruhu.
 • Na vývoji převodových olejů spolupracujeme s výrobci vozidel, abychom zajistili lepší účinnost hybridních vozidel a elektromobilů zítřka.

Související odkazy