IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. UDRŽITELNOST

UDRŽITELNOST

Náš průkopnický přístup zůstává beze změny také z hlediska podpory trvalé udržitelnosti a přechodu na omezování karbonu

Udržitelnost a přechod k omezování karbonu

Naše technologie napomáhá zákazníkům k uspokojování jejich potřeb dlouhodobě udržitelnějším způsobem. To může znamenat vylepšování našich produktů a služeb za účelem omezení emisí, zlepšování efektivity a spolehlivosti elektrických a hybridních vozidel, udržování bezproblémového chodu větrných turbín či omezování množství vody používané při zpracování kovů.

 

Přibližně 80–90 % emisí oxidu uhličitého z produktů ropy a zemního plynu pochází z používání těchto produktů spotřebiteli v přepravě, průmyslu a provozu budov. Jedním z největších možných příspěvků k urychlení této energetické změny je proto poskytování produktů a služeb, které pomohou firmám a spotřebitelům v omezování vlastní uhlíkové stopy a spotřeby přírodních zdrojů.

 

Zkušenosti a odbornost získané v průběhu mnoha desetiletí jsou informačním základem našich akcí, plánů do budoucna i našeho přesvědčení, že splnění vytčených cílů v oblasti globálního klimatu je životně důležité.Naší motivací je pomáhat našim zákazníkům k minimalizaci odpadu – energie vyplýtvané v důsledku tření a odstávek, či dokonce vody.

 

Žádná firma ani sektor nedokáže samostatně zajistit budoucnost, v níž bude méně uhlíku. Každý, od spotřebitelů přes korporace po vlády, by měl přijmout určitou odpovědnost. Budeme-li reagovat kolektivně, lze zvládnout i tak komplexní výzvu, jakou je změna klimatu.Společnost Castrol chce být součástí řešení tohoto problému. Cítíme skutečně naléhavou potřebu rychlého dosažení změn k lepšímu a karbonovou neutralitu vnímáme jako jejich součást. Uvedli jsme na trh sérii produktů a služeb s certifikátem neutrální uhlíkové stopy a nabízíme svým zákazníkům příležitost kompenzovat jejich vlastní uhlíkové emise.