IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. ONYX INSIGHT ZAVÁDÍ PREDIKTIVNÍ ANALYTIKU PRO VĚTRNÉ TURBÍNY BP

ONYX INSIGHT ZAVÁDÍ PRO SPOLEČNOST BP VE SPOJENÝCH STÁTECH ZDOKONALENOU PREDIKTIVNÍ ANALYTIKU DO CELÉHO VĚTRNÉHO PARKU O VÝKONU 1,2 GW

585 TURBÍN UMÍSTĚNÝCH NA 10 VĚTRNÝCH FARMÁCH BYLO ZAČLENĚNO DO PLATFORMY FLEETMONITORTM SPOLEČNOSTI ONYX INSIGHT V RÁMCI POJETÍ PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBY ZALOŽENÉM NA DATECH A INŽENÝRSKÉM PŘÍSTUPU

Spojené státy, 8. května 2018 – ONYX InSight, partner pro prediktivní analytiku, který majitelům zařízení umožňuje objektivní, nezkreslený přehled a nezávislé řízení jejich provozu, zavádí zdokonalenou platformu digitálního monitoringu pro nejdůležitějšího výrobce větrné energie ve Spojených státech, BP Wind Energy (BP). V rámci tohoto projektu bylo do platformy ONYX InSight fleetMONITORTM ve Spojených státech začleněno 10 větrných farem společnosti BP o celkovém výkonu 1,2 GW.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Protože základna instalovaných produkčních zařízení ve Spojených státech se stále rozšiřuje a stárne, je zajištění kontroly jejího provozního a finančního výkonu klíčovým ohniskem zájmu výrobců větrné energie, a dochází proto k nevyhnutelnému růstu poptávky po inovativních řešeních prediktivní údržby. Je-li však instalována různorodá škála turbín různých technologií a systémů monitorování jejich stavu, správa kriticky důležitých dat z jejich provozu v rozsahu celých větrných parků – a reakce na tato data –  představuje zásadní výzvu.

 

Hardwarově nevyhraněná platforma fleetMONITORTM firmy ONYX InSight sjednocuje datové proudy z mnoha pohonných technologií a mění je v cenné poznatky. Tyto poznatky umožňují majitelům projektů odhalit vznikající závady celé měsíce před nutným zákrokem, předpovědět zbývající délku užitečné životnosti komponentů a činit informovaná rozhodnutí o tom, kam a kdy bude třeba vyslat inspekční a opravářské týmy. Tím jsou snižovány celkové náklady na údržbu, minimalizovány odstávky produkčních zařízení a v konečném důsledku redukovány vyrovnané náklady na výrobu energie, kterou dotyčný park větrných turbín produkuje. Platforma fleetMONITORTM je součástí integrované nabídky, která zahrnuje výkonnou kombinaci hardwarového a softwarového příslušenství pro monitorování stavu spolu se službami zdokonalené prediktivní analytiky.

Rozšiřování platformy digitálního monitoringu firmou ONYX InSight proběhlo u společnosti BP ve třech fázích. V roce 2016 bylo do platformy fleetMONITORTM  firmou ONYX InSight integrováno 242 větrných turbín, v roce 2017 bylo pak k této platformě přidáno 52 dalších turbín, které firma ONYX InSight zpětně vybavila vysoce výkonným hardwarovým vybavením pro monitorování stavu zařízení, ecoCMSTM. Dalších 291 bylo vybaveno zařízeními ecoCMSTM  a začleněno do platformy fleetMONITORTM v průběhu roku 2018.

Za pokračující podpory ze strany týmu ONYX InSight středisko dálkové kontroly provozu společnosti BP Wind v Houstonu centrálně monitoruje data a analýzy vznikající v této digitální integrované platformě, díky čemuž společnost BP získává hlubší porozumění provozu zařízení ve větrném parku, který zahrnuje 5 různých modelů turbíny a 10 vzájemně odlišných konstrukcí převodovky.

 

Ashley Crowther, viceprezident skupiny u společnosti ONYX InSight, říká: „Společnost BP Wind přijímá osvědčené postupy a ve vztahu k prediktivní údržbě zaujímá integrační přístup, který je založen na datech, ale jeho základem jsou principy robustních mechanických řešení. To přináší znatelné výhody ve formě spolehlivého provozu, snížení provozních nákladů OPEX a vyšší dlouhodobé hodnoty produkčních zařízení – přičemž všechny tyto úspory nákladů v konečném důsledku přecházejí na spotřebitele.“

 

„Naše investice do vývoje prostředků prediktivní údržby představují důležitou součást našeho silného zaujetí pro špičkové technologie, které posilují bezpečnost a spolehlivost našeho provozu. Společnost ONYX InSight dokázala nabídnout řešení, kterým lze snadno zpětně doplnit různorodou škálu technologií používaných v našem větrném parku.“ říká Alistair Warwick, viceprezident společnosti BP Wind Energy.

 

Chcete-li zjistit více o službách poskytovaných společností ONYX InSight majitelům a provozovatelům zařízení a investorům v odvětví větrné energie, navštivte prosím stránky: www.onyxinsight.com