IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. SPOLEČNOST CASTROL UVÁDÍ NOVOU TECHNOLOGII KONTROLNÍCH KAPALIN PRO ZVÝŠENOU OCHRANU PODMOŘSKÝCH SYSTÉMŮ

Společnost Castrol uvádí novou technologii kontrolních kapalin pro zvýšenou ochranu podmořských systémů

Kapalina Castrol Transaqua SP byla navržena jako řešení pro námořní použití v odvětví ropy a zemního plynu, a to jak ve zcela nových, tak v obnovených podmořských těžebních kontrolních systémech.

Londýn, 21. srpna 2018

Společnost Castrol, přední světový výrobce maziv, uvedla na trh kontrolní kapalinu nové generace pro podmořské použití. Kapalina Castrol Transaqua SP (pro ochranu systému) s průkopnicky formulovaným složením byla navržena pro usnadnění podmořských těžebních operací a v porovnání s ostatními produkty na současném trhu nabízí zvýšenou ochranu systému. Vylepšení v ochraně systému by měla vést k vyšší spolehlivosti komponentů.  

Kontrolní kapaliny představují jednu z nejkomplexnějších pohyblivých součástí podmořských systémů, proto je jejich spolehlivost velmi důležitá. Kontrolní kapalina musí převádět působící sílu, mazat, zvládat kontaminaci a chránit řídicí moduly, erupční kříže a ústí sond před degradací v široké škále teplotních a tlakových podmínek na mořském dně.

Simon Youngman, marketingový manažer ze společnosti Castrol říká: „Odvětví podmořské těžby čelí velkým výzvám z hlediska způsobu svého provozu – přičemž příčinou těchto změn jsou různé ekonomické faktory. Aby bylo možné i za těchto podmínek zajistit ziskovost, je důležité, aby provozovatelé mohli důvěřovat každému z komponentů podmořských systémů, proto jsou kapaliny Castrol Transaqua SP tak důležité a přicházejí v pravý čas.“

Těžební pole zůstávají produktivní déle než kdy dříve, což znamená, že podmořské těžební systémy musí zůstávat v provozu déle, než bylo původně zamýšleno. V důsledku toho jejich provozovatelé často používají směs podmořských zařízení různých generací a kontrolní kapaliny musí vyhovovat širší škále vybavení, jehož stav je stále častěji nevyhovující.
Youngman dodává: „S vědomím toho společnost Castrol pozorně naslouchá názoru provozovatelů podmořských systémů na možné implikace aktuálních a budoucích trendů v tomto odvětví. Výsledkem je kapalina Castrol Transaqua SP, kterou jsme vyvinuli v těsné spolupráci s výrobci vybavení pro podmořskou těžbu tak, aby byla skutečně nejlepším řešením ve své třídě a mohla fungovat ve všech komponentech těchto systémů. To znamená, že si provozovatelé mohou být jisti integritou a výkonem svých systémů a požívat výhod výsledné zvýšené ochrany poskytované těmto systémům.

Kapalina Castrol Transaqua SP byla navržena pro kompatibilitu se širokou škálou elastomerů, plastů, kovů a kompletačních kapalin. Tato kompatibilita s kompletačními kapalinami je zvláště důležitá v průběhu vystrojování těžebního vrtu, kdy může dojít ke smíšení kapalin potenciálně vedoucímu k zablokování čerpacího potrubí.
Další klíčovou výzvou, jíž provozovatelé čelí, je potenciální zadržení mořské vody uvnitř systému, které může vést k poklesu protikorozní odolnosti nebo k formování úsad. Společnost Castrol navrhla kapalinu Transaqua SP tak, aby její stabilita v kombinaci s mořskou vodou byla nejlepší ve své třídě; až 50% v podmínkách mořského dna při teplotě 5 °C, přičemž v roztoku zůstávají kriticky důležitá aditiva. Navíc je Transaqua tepelně stabilní, byla testována v podmínkách teplot až 160 °C a umožňuje bezpečný provoz při teplotách mezi -50 °C a 150 °C.

Za účelem vývoje kapaliny Castrol Transaqua SP společnost Castrol sestavila tým světových odborníků na kontrolní kapaliny, čímž skloubila více než 30 let zkušeností z podmořské těžby s výsledky průkopnického výzkumu maziv a koroze na předních univerzitách.

Tato kapalina byla rigorózně testována týmem výzkumu a vývoje společnosti Castrol, který je nejlepší ve svém oboru, a prošla prověřovacím testováním v rozsahu více než 130 000 hodin. Kapalina Transaqua SP byla navíc navržena tak, aby splnila i ty nejpřísnější požadavky environmentální legislativy. Plně vyhovuje požadavkům komise OSPAR a ve Spojeném království byla kategorizována jako kapalina s nejmenším potenciálem k ohrožení mořského přírodního prostředí, s klasifikací OCNS skupiny E a s varováním před substitucí*. Zároveň získala „žluté“ hodnocení v Norsku. Transaqua SP vyhovuje průmyslovým normám API 17F (3. vydání) / ISO13628-6 příloha C, API 17E/ISO13628-5 a kvalifikuje se také u hlavních výrobců vybavení pro toto odvětví (TRL 5).

Kapalina Transaqua SP bude nyní k dispozici v celé globální dodavatelské síti společnosti Castrol.

* po předběžném posouzení vědeckým centrem CEFAS. Podléhá konečnému schválení centrem CEFAS.