IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. SPOLEČNOST CASTROL NOVĚ DEFINUJE ŘEZNÉ KAPALINY

SPOLEČNOST CASTROL NOVĚ DEFINUJE ŘEZNÉ KAPALINY

Castrol Alusol SL 51 XBB nabízí prokazatelné výhody bez průvodních kompromisů

Určujeme nové standardy produktivity, kvality, bezpečnosti a výnosnosti

17. srpna 2016 – Společnost Castrol, přední světový výrobce maziv, nově definovala řezné kapaliny představením produktu Castrol Alusol SL 51 XBB.

Tato průkopnická řezná kapalina, která byla vytvořena k usnadnění výroby kovových komponentů, si zachovává konstantní úroveň pH (9–9,5) a stavovou stabilitu déle než jiné, standardní řezné kapaliny. Tím redukuje potřebu ošetřování drahými aditivy a přidávání biocidů a je také pojistkou proti nekontrolovaným systémovým změnám znamenajícím další náklady. Produkty Alusol XBB značky Castrol nespoléhají na použití boru či formaldehydu v roli uvolňovacích činidel ani na přídavné balíčky biocidních a fungicidních aditiv, ale přesto dokáží splnit a překonat požadavek životnosti očekávané od srovnatelných technologií dneška. V mnoha případech zákazníci díky nim významně omezili či zcela eliminovali použití biocidů ve svých řídicích procesech.

Řezné kapaliny hrají významnou roli ve výrobě mnoha typů kovových komponentů. Jednou z hlavních nevýhod tradiční technologie je to, že kvalita kapaliny může postupem času utrpět bakteriálním růstem a kontaminací, jejímž výsledkem je „sražení“ kapaliny. To vede ke zhoršení pH, nepříjemným pachům, nestabilitě emulze a nízké účinnosti. Díky průlomovému přístupu liquid engineering společnosti Castrol tyto nové produkty Alusol XBB nově definují klíčové vlastnosti řezných kapalin – jsou odolné vůči kyselému útoku bakterií, prokazatelně zachovávají konstantní úroveň pH a jsou tudíž přirozeně odolnější vůči bakteriálnímu růstu.

Pawan Sabharwal, viceprezident pro průmyslové produkty a produkty pro těžký provoz z indické pobočky společnosti Castrol, říká: „Naši odborníci na kapaliny od samých základů nově definovali technologii řezných kapalin. Díky lepší kontrole úrovně pH již z hlediska regulace množení bakterií není třeba příliš či vůbec spoléhat na biocidy s krátkou životností. To se v konečném důsledku odráží ve značných zlepšeních regulace výrobních nákladů, zvyšování produktivity, ochrany kvality konečných produktů a plnění požadavků ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Protože životnost řezných kapalin je nyní delší, jsou redukovány náklady spojené s likvidací použité kapaliny a systémová stabilita minimalizuje potřebu nákladných režimů údržby. Dokonce i při nízkých koncentracích si produkty Castrol Alusol XBB zachovávají výkonnost při obrábění a dokážou přispět k ochraně před korozí a tvorbou skvrn. Výtečné mazací vlastnosti kapaliny napomáhají při prevenci usazování kovových pilin, zajišťují vysokou kvalitu konečné úpravy povrchu a přispívají k nízké zmetkovitosti.

Castrol Alusol SL 51 XBB zvyšuje přesnost provedení v obrábění hliníku. Neutralizuje až o 33 % více kyselého materiálu než standardní řezné kapaliny pro hliník* a redukuje celkový objem doplňované kapaliny až o 30 %, přičemž zajišťuje maximální přesnost řezání. Tyto produkty znovu optimalizují používanou kapalinu a významně snižují či zcela odbourávají potřebu biocidních aditiv.

Nová technologie řezných kapalin značky Castrol stojí také za produkty, které mají pozitivní dopad na profil organizace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí, neboť významným způsobem zlepšují tovární prostředí a pracovní podmínky. Díky udržování stability systému jsou minimalizovány nepříjemné pachy produkované emulzí postiženou početnou populací bakterií a omezení potřeby testování úrovně pH snižuje pravděpodobnost vzniku kožních nemocí u pracovníků. Snížená potřeba biocidních aditiv navíc minimalizuje potřebu manipulace s nebezpečnými chemickými látkami ze strany pracovníků.