IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. PRODUKTY CASTROL OPTIGEAR JSOU NYNÍ KARBONOVĚ NEUTRÁLNÍ

Produkty Castrol Optigear jsou nyní karbonově neutrální pro ještě čistší větrnou energii

Karbonově neutrální Castrol Optigear
Společnost Castrol se stala celosvětově prvním dodavatelem maziv, který nabízí karbonově neutrální maziva pro odvětví větrné energie.

Produkty Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320 byly oba certifikovány jako vyhovující podmínkám specifikace BSI PAS 2060[1], neboť v průběhu celého produktového životního cyklu vykazují naprostou karbonovou neutralitu.

 

U produktu vyhovujícího této specifikaci je každý použitý litr oleje certifikován pro kompenzaci ekvivalentu 2,3 kg CO2 (CO2e)[2] – nebo 930 kg[3] téhož při naplnění typické převodovky větrné turbíny. To je srovnatelné s množstvím CO2, které vyprodukuje průměrný osobní automobil ujetím vzdálenosti 2 229 mil[4].

 

„Obrovský růst odvětví obnovitelné energie zásadním způsobem přispěl k ochraně životního prostředí, ale naši zákazníci jsou inovátory, proto vždy hledají nové způsoby omezení své uhlíkové stopy a podnikají také další kroky proti klimatické změně“, říká Daryl Luke, globální produktový manažer u společnosti Castrol. „Společnost Castrol soustavně usiluje o celosvětovou redukci uhlíku, a protože jsou produkty Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320 nyní certifikovány jako karbonově neutrální, naši zákazníci mohou přispět k řešení těchto problémů bez jakýchkoli kompromisů ve výkonu. Používáním těchto karbonově neutrálních převodových olejů mohou výrobci omezit emise hned při prvním zavedení a provozovatelé zařízení mohou dlouhodobě redukovat svou uhlíkovou stopu.“

 

Karbonově neutrální životní cyklus

 

Společnost Castrol dosáhla karbonové neutrality produktů Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320 díky pečlivé analýze celého životního cyklu produktu, od výroby po přepravu a pozdější likvidaci na konci jeho životnosti.

 

Nulových emisí skleníkových plynů u produktů Optigear bylo dosaženo díky investicím do projektů realizovaných na celém světě s cílem dlouhodobého omezení čistého přírůstku CO2. Ty spravuje program BP Target Neutral[5], což je neziskový program nakládání s uhlíkem, jehož prostřednictvím společnost BP čerpá kredity karbonové kompenzace z projektů, které buď zavádějí schémata redukce CO2, nebo odstraňují ekvivalentní množství CO2e z atmosféry. Investice do těchto projektů má také další pozitivní efekty, například vytváření lokálních pracovních příležitostí v rurálních ekonomikách a zlepšování kvality ovzduší.

 

Mezi aktuální investice patří projekt ochrany deštného pralesa v Zambii[6], díky němuž je dosahováno odhadované redukce emisí CO2e o 210 316 tun ročně, a projekt vodních elektráren v Číně[7], který tyto emise snižuje každoročně o 500 000 tun.

 

Všechny projekty programu BP Target Neutral investují do podpory cílů udržitelného rozvoje Spojených národů[8], v jejichž intencích má být v průběhu následujících 15 let dosaženo odstranění chudoby, ochrany této planety a zajištění prosperity pro všechny.

[1] www.bsigroup.com/en-GB/PAS-2060-Carbon-Neutrality

[2] veličina CO2e umožňuje vyjádření emisí ostatních skleníkových plynů v množství CO2 na základě jejich relativního potenciálu globálního oteplování 

[3] podle turbíny Vestas V90 1.8/2.0 MW.

[4] dle agentury EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

[5] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/

[6] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/forest-protection-zambia/

[7] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/china-hydropower/

[8] www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/