IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. CASTROL ROZŠIŘUJE PRODUKTOVOU ŘADU ŘEZNÝCH KAPALIN BEZ BIOCIDŮ

Společnost Castrol rozšiřuje svou produktovou řadu řezných kapalin o Hysol SL 45 XBB pro obrábění kovů v letectví a kosmonautice

Datum:
Březen 2018
Letadlo v hangáru
  • Technologie XBB redukuje potřebu aditiv a biocidů pro splnění aktuálních požadavků 10. legislativy ATP HSE v Evropě
  • Schváleno výrobci OEM úrovně 1 v letectví a kosmonautice pro širokou škálu procesů řezání slitin v tomto odvětví
  • Stabilní pH a vynikající účinnost při obrábění napomáhají zajištění kvality, snížení nákladů a zlepšení pracovních podmínek

Společnost Castrol, jeden z předních světových výrobců maziv, rozšiřuje svou produktovou řadu vysoce účinných obráběcích kapalin XBB zavedením produktu Hysol SL 45 XBB – nové rozpustné řezné kapaliny pro obrábění v letectví a kosmonautice bez obsahu boru a formaldehydu jako uvolňovacích činidel.


Řezné kapaliny Castrol XBB mohou redukovat doplňování biocidních aditiv až o 90 %[1], čímž prodlužují životnost a dramaticky snižují provozní náklady[2] – to vše bez jakéhokoli kompromisu z hlediska účinnosti[3]


„Řezné kapaliny s technologií Castrol XBB jsou celosvětově nezpochybnitelným favoritem obráběcích center, kde našim zákazníkům pomáhají splnit přísné podmínky legislativy HSE a redukovat provozní náklady odbouráním potřeby častého a drahého doplňování aditiv“, říká Dr. Rudolf Janner, globální produktový manažer u společnosti Castrol. „Hysol SL 45 XBB nyní přináší tytéž výhody při použití pro náročné obrábění v letectví a kosmonautice, proto se manažeři výrobních závodů již nemusí rozhodovat mezi kvalitou, bezpečností a produktivitou.“


Castrol Hysol SL 45 XBB poskytuje vynikající účinnost při obrábění v široké škále procesů řezání slitin v letectví a kosmonautice[4] a byl schválen výrobci OEM úrovně 1, mezi které v tomto odvětví patří Airbus, Bombardier a Safran.[5]


Výsledkem jeho excelentní mazací schopnosti je delší životnost nástrojů a dokonalejší konečná úprava povrchů, zatímco jeho výtečná smáčivost pomáhá chránit stroje a jejich součásti před zanášením brusným kalem. Je také prokázána důležitá skutečnost, že 20 % emulze kapaliny Hysol SL 45 XBB nedráždí lidskou pokožku[6], dokonce ani po opakovaném kontaktu.


Řezné kapaliny hrají významnou roli ve výrobě mnoha typů kovových komponentů. Jednou z hlavních nevýhod tradiční technologie je, že kvalita kapaliny může časem utrpět bakteriálním růstem a kontaminací. To vede ke zhoršení pH, nepříjemným pachům, nestabilitě emulze a nízké účinnosti.


Zákazníci, kteří Castrol Hysol SL 45 XBB vyzkoušeli, hlásí celou řadu výhod, včetně:

  • úspor na nákladech vyplývajících z redukovaného doplňování biocidních a fungicidních aditiv
  • viditelně nižší pěnivosti

Technologie Castrol XBB nově definuje klíčové vlastnosti řezných kapalin – jsou odolné vůči kyselému útoku bakterií, prokazatelně zachovávají konstantní úroveň pH a jsou tudíž přirozeně odolnější vůči bakteriálnímu růstu.


Kontaktujte svého prodejního technika společnosti Castrol a zjistěte více o tom, jakým způsobem mohou řezné kapaliny Castrol XBB zajistit vysoký výkon a přizpůsobit vaši výrobu nárokům budoucnosti.

[1] Zdroj: Zákaznická případová studie, Hysol SL 45 XBB; životnost systému prodloužena ze 3 na 5 týdnů (o 67 %) bez doplňování jakýchkoli biocidních aditiv.
[2] Zdroj: Zákaznická případová studie, Hysol SL 45 XBB; důkazy nepřítomnosti zápachů a roční úspory až 15 000 amerických dolarů.
[3] Zdroj: Na základě laboratorního testu alkality a 28denní mikrobiologické zkoušky, v porovnání s hlavními konkurenty v roce 2017
[4] Zdroj: Na základě laboratorního testu alkality a 28denní mikrobiologické zkoušky, v porovnání s hlavními konkurenty v roce 2017
[5] Zdroj: Dopisy se schválením OEM
[6] Podle testu BUS lze na základě vyhodnocení výsledků po otevřené lokální aplikaci (doba expozice: 0,5 hod., 1,0 hod., 5,0 hod, 1x apl. na neodebranou kůži) dojít k závěru, že produkt Castrol Hysol SL 45 XBB (čerstvý, 20%) nedráždí pokožku, a to ani po opakovaném kontaktu s ní. – Dr. Wolfgang F. Pittermann, certifikovaný veterinární patolog