IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. PRACUJEME NA TOM, ABYCHOM PODPOŘILI NAŠE ZÁKAZNÍKY

PRACUJEME NA TOM, ABYCHOM PODPOŘILI NAŠE ZÁKAZNÍKY

Naše reakce na vývoj situace v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Mnoho z nás se v každodenním životě setkává s tím, jak pandemie koronaviru (COVID-19) vyvolává bezprecedentní narušení celosvětového fungování. Ovlivňuje naše rodiny, přátele a kolegy. Naše myšlenky nyní patří všem, na něž měl vir osobní dopad. 

 

V tomto rychle se měnícím prostředí bych Vás chtěl informovat o tom, co dělají naše týmy napříč celou společností Castrol a jak nám to pomůže při poskytování podpory Vám a Vašemu podniku. Staráme se o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků, distributorů a komunit.

 

Přijali jsme opatření, abychom se postarali o své zaměstnance, přičemž mnoho z nich pracuje z domova. Abychom Vám i nadále mohli během této doby dodávat naše výrobky a poskytovat služby, zůstávají naši klíčoví zaměstnanci na pracovišti a přijali jsme opatření, abychom chránili i je.

 

Aktivovali jsme své plány zachování kontinuity provozu, abychom dokázali co nejrychleji reagovat na změny, s nimiž se setkáváme. Naše krizové týmy pro reakci na nouzové situace pracují 24 hodin denně, aby udělaly maximum a aby se k vám dostaly výrobky, které potřebujete.

 

S Vámi, našimi zákazníky, spolupracujeme, abyste pochopili a respektovali postupy, které musíte zavést, abyste ochránili své zaměstnance.

 

Ačkoli se s Vámi v tuto chvíli pravděpodobně nebudeme schopni setkat osobně, zůstaneme v kontaktu jiným způsobem. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte prosím Vašeho zástupce společnosti Castrol nebo naše zákaznická servisní centra Castrol.

 

Rovněž spolupracujeme s našimi týmy z Číny a Asie, abychom se poučili z jejich zkušeností. Dávají nám velkou naději, že to zvládneme.

 

Všichni hrajeme svou roli při tom, abychom v této obtížné době táhli za jeden provaz. Děkuji Vám, že jste loajálním zákazníkem společnosti Castrol, jsme odhodláni s Vámi spolupracovat a čelit tak výzvám této rychle se měnící a složité situace.

 

Mandhir Singh, CEO, Castrol