IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TISKOVÉ ZPRÁVY
  5. SPOLEČNOSTI CASTROL A GEHRING UZAVÍRAJÍ PARTNERSTVÍ

SPOLEČNOSTI CASTROL A GEHRING UZAVÍRAJÍ PARTNERSTVÍ

Londýn, Spojené Království a Ostfildern, Německo,
15. února 2019
Společnosti Castrol a Gehring uzavírají partnerství
Společnosti Castrol, jedna z vedoucích světových značek ve výrobě maziv, a Gehring, globálně působící výrobce obráběcích strojů, oznámily významné posílení svého vzájemného vztahu vytvořením partnerství, které spojí dohromady zkušenosti firmy Castrol v oboru maziv a obráběcích kapalin s odborností v přesném strojním obrábění, kterou může přispět společnost Gehring.

Společnost Gehring je v sektoru automobilové výroby obecně uznávána jako technologická špička vývoje motorů s vnitřním spalováním, ale je rovněž inovátorem ve výrobě trakčních baterií elektromobilů.

Zvládnutí budoucí výzvy soustavného omezování emisí CO2 a zvyšování účinnosti motorů bude vyžadovat postupné změny v precizní výrobě dílů motoru. Společnosti Gehring a Castrol budou vzájemně spolupracovat na společném navrhování dokonalejších obráběcích strojů, zušlechťování kapalin a vytváření nových systémů digitálního monitorování kapalin. Ty umožní větší přesnost výroby a otevřou možnosti použití nových materiálů v budoucích konstrukčních řešeních motorů.

Mathias Buschbeck, globální vedoucí průmyslové výroby u společnosti Castrol, říká: „Pro dodavatele v automobilovém průmyslu nyní nastává vzrušující období. Spoluprací na posouvání hranic našich technologií otevře toto partnerství nové příležitosti ke společnému vývoji nabídek, které automobilovým výrobcům pomohou reagovat na nově vznikající trendy v přepravě.“

Dr. Sebastian Schöning, generální ředitel skupiny Gehring Group uvádí: „Skupina Gehring Group přispívá díky svým inovativním technologiím k redukci emisí CO2 z moderních motorů a chce zdokonalit každou jednotlivou část systému kompletní výroby. Toto partnerství nás tudíž posune vpřed z hlediska optimalizace kapalin a příležitostí k digitálnímu monitoringu. Těšíme se na budoucí úspěchy v tomto obchodním vztahu.“

Obě společnosti již zkoumají možnosti zvýšení účinnosti spalovacích motorů a mazání motorovým olejem prostřednictvím vývoje nových řešení optimalizace obrábění bloků motorových válců a konečné úpravy povrchu. Povrchová struktura bloku válců musí být dokonale zpracována, aby absorbovala co možná nejvíce motorového oleje za současného zachování třecích vlastností nutných k dokonalému spalování paliva. Toto partnerství umožní vyšší přesnost výroby a otevře nové možnosti použití nových materiálů v budoucích konstrukčních řešeních motorů.

O společnosti Castrol

Značka Castrol, která je jednou z předních světových značek v oblasti maziv, má hrdou tradici inovací a naplňování vizí průkopníků oboru. Naše vášeň pro výkon v kombinaci s filozofií partnerské spolupráce firmě Castrol již déle než 100 let umožňuje vyvíjet maziva a plastická maziva, která se zásadním způsobem podílela na dosažení četných technologických úspěchů na zemi, ve vzduchu, na moři a ve vesmíru.

 

Společnost Castrol je součástí skupiny BP Group a slouží zákazníkům a spotřebitelům v automobilovém, námořním, industriálním a energetickém sektoru. Naše značkové produkty jsou globálně uznávány pro svou inovativnost a vysokou účinnost, jichž dosahujeme díky své vášni pro prémiovou kvalitu a špičkové technologie.

 

Chcete-li se dovědět více o značce Castrol, navštivte prosím webové stránky www.castrol.com

Společnost Gehring je globálně působící výrobce obráběcích strojů s více než 90 lety zkušeností a expertních znalostí v precizní výrobě. Naší každodenní snahou je výroba funkčně optimalizovaných povrchů. Naším příslibem zákazníkům jsou povrchy s ideálními tribologickými charakteristikami zajišťujícími vysokou účinnost.

 

Po sloučení se společností copperING, která má rozsáhlé zkušenosti s výrobou produkčních technologií v oboru elektrických hnacích soustav, tato skupina nabízí širokou škálu inovativních produkčních technologií pro hnací prvky vozidel – od konvenčních řešení po hybridní technologie, a dokonce integrální elektrifikaci.

 

Chcete-li zjistit více o společnosti Gehring, navštivte prosím webové stránky www.gehring-group.com

Abychom využili „pojistných“ ustanovení amerického zákona pro omezení bezdůvodných soudních sporů z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, PSLRA), společnost BP uvádí následující upozornění. Tato tisková zpráva obsahuje jisté na budoucnost orientované výroky (tj. výroky týkající se budoucnosti, nikoli minulých událostí a podmínek), které se mohou vztahovat k některým finančním podmínkám, výsledkům obchodních operací či firem skupiny BP a určitým plánům a cílům skupiny BP s ohledem na tyto položky. Tyto výroky jsou obvykle, ale nikoli vždy, identifikovány použitím slov jako „bude“, „očekává“, „má“, „usiluje“, „pravděpodobně bude“, „může“, „klade si za cíl“, „bude pravděpodobně“, „hodlá“, „zamýšlí“, „věří“, „předpokládá“, „plánuje“, „má před sebou“ nebo jiných podobných výrazů. Skutečně dosažené výsledky se mohou lišit od těch vytčených takovýmito výroky, neboť závisí na celé řadě faktorů včetně rizikových faktorů popsaných v naší nejnovější výroční zprávě a formuláři Form 20-F v části „Rizikové faktory“, popřípadě v libovolné z našich novějších uveřejněných zpráv.

 

Naše nejnovější výroční zpráva a formulář Form 20-F i další archivované dokumenty za dané období jsou k dispozici na našich webových stránkách www.bp.com, nebo je lze získat od komise SEC zavoláním na telefonní číslo 1-800-SEC-0330, popř. návštěvou jejích webových stránek www.sec.gov.