IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. VLASTNOSTI A FUNKCE
  5. HLADKÁ JÍZDA NOVÝM SVĚTEM ELEKTROMOBILŮ

HLADKÁ JÍZDA NOVÝM SVĚTEM ELEKTROMOBILŮ

Auto při dobíjení u dobíjecí stanice BP Chargemaster

Automobilový průmysl se stále víc zaměřuje na vývoj hybridních a plně elektrických vozidel. S pokračujícím vývojem konstrukčních řešení elektromobilů vznikají nové technické výzvy v rychle se vyvíjející oblasti převodových kapalin, chladicích kapalin baterií a plastických maziv. Požádali jsme o rozhovor Matthiase Donnera, našeho manažera vývoje produktů pro hnací soustavy, a ptali jsme se na některé technické výzvy, před nimiž výrobci vozidel stojí v oblasti převodových kapalin, i na to, jak se společně připravujeme na budoucnost.

 

Proč záleží na převodových kapalinách?

Vnitřek elektrické nápravy pro hybridní automobil
Vnitřek elektrické nápravy pro hybridní automobil

Ne každý ví, že má ve svém autě převodovou kapalinu, ale kdyby náhle zmizela, všiml by si toho jistě každý; řazení převodových stupňů bude kvůli drhnutí velmi hlučné, zatímco s dobrou převodovou kapalinou je řazení hladkou operací. Hraje kriticky důležitou roli v ochraně převodů, k jejichž opotřebení díky ní nedochází. Pracuji ve vývoji nových převodových kapalin. Prožíváme velice vzrušující období, neboť požadavky kladené na převodové kapaliny v převodovkách a nápravách hybridních a elektrických vozidel se velmi liší od těch u konvenčních hnacích soustav.

 

Co je tedy odlišné pod kapotou elektrického či hybridního motoru?

Pod kapotou hybridního automobilu
Pod kapotou hybridního automobilu

Mnoho hybridních a elektrických vozidel potřebuje odlišné převodové kapaliny, neboť elektrické komponenty, například elektromotory, přicházejí do styku s mazivem a převodový olej musí fungovat při vyšších teplotách. Motory navíc pracují s mnohem vyššími otáčkami, což zvyšuje zátěž, které je olej vystaven; vyšší je i točivý moment převodových disků a ložisek, a olej musí být kompatibilní s komponenty vedoucími elektřinu.

 

Co dělá společnost Castrol pro vyšší efektivitu elektrických a hybridních vozidel?

Náš přístup spočívá v těsné spolupráci s výrobci vozidel a jejich komponentů, a umožňuje nám porozumění konstrukčním problémům, které je třeba vyřešit, aby tato vozidla byla efektivnější a měla větší dojezdový rádius. Vzájemně jsme spolupracovali na:

  • zvyšování účinnosti elektromotoru a snižování rizika selhání elektrického pohonu optimalizací elektrických vlastností převodového oleje
  • prevenci koroze elektrických komponentů zajištěním kvalitní ochrany měděných součástí
  • vylepšení chladicích vlastností elektromotoru pro prevenci přehřívání

Rychlé tempo vývoje způsobené nástupem hybridních a elektrických automobilů znamená, že je třeba co nejrychleji nalézt vhodná řešení. Přináší mi velké uspokojení, že se mohu od počátku podílet na vytváření špičkových inženýrských technologií, které určují podobu budoucnosti v dopravě.