IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PŘÍBĚH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. VLASTNOSTI A FUNKCE
  5. MIMO TENTO SVĚT: CASTROL SE PODÍLÍ NA NOVÝCH POZNATCÍCH Z MARSU

MIMO TENTO SVĚT: CASTROL SE PODÍLÍ NA NOVÝCH POZNATCÍCH Z MARSU

Robotická sonda InSight Lander na povrchu Marsu. Obrázek zapůjčili NASA / JPL-CALTECH / LOCKHEED MARTIN
Nejnovější mise agentury NASA přistála na Marsu 26. listopadu 2018. Její přesné přístroje provádějí první důkladnou prohlídku rudé planety. Protože ve vesmíru musí všechny hi-tech součástky fungovat hladce, NASA opět volí osvědčená maziva speciální produktové řady Castrol.

 

Produkty Castrol slouží k mazání automobilů a motorů na Zemi již celá desetiletí. Méně známou skutečností je, že již od šedesátých let jsou používány také k mazání různých mechanismů v rámci vesmírných projektů NASA. Na své cestě za průzkumem sluneční soustavy se NASA obrací k produktové řadě Castrol Braycote, jejíž produkty byly a jsou používány pro lunární mise Apollo, Hubblův teleskop, četné satelity, Mezinárodní vesmírnou stanici ISS, předchozí planetární vozítka na Marsu – včetně Curiosity, které přistálo v roce 2012 – a většinu skafandrů používaných astronauty.

Nyní agentura NASA opět spoléhá na značku Castrol, která pomůže zajistit technickou stránku její nejnovější mise na rudé planetě. Planetární sonda Mars InSight odstartovala 5. května z Kalifornie a zahájila svou 485 milionů kilometrů dlouhou pouť ke své přistávací lokalitě na nepopsatelné lávové pláni, která se nachází poblíž Marsova rovníku a nese název Elysium Planitia. Produkty Castrol zajišťují bezchybný provoz jejích vědeckých přístrojů, což je nezbytné v prostředí, v němž jakákoli technická závada může znamenat selhání celé mise.

Maziva Castrol jsou pro vybavení programů NASA používána již od šedesátých let

Co je smyslem této mise?

Mise InSight spočívá ve vyslání robotického průzkumníka, který bude na Marsu podrobně zkoumat „vnitřní prostor“ této planety: její kůru, plášť a jádro. NASA doufá, že díky studiu vnitřní struktury a geologie se podaří nalézt odpověď na klíčové otázky o vzniku kamenných planet naší sluneční soustavy před více než čtyřmi miliardami let.

 

VĚDĚLI JSTE?

 

InSight: název této mise je akronymem termínu „Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport“, tedy „Průzkum vnitřní stavby pomocí seismických šetření, geodézie a přenosu tepla“.

 

Vyspělá technologie planetární sondy umožní agentuře NASA zjistit, co se děje pod povrchem planety. Budou se hledat „otisky prstů“ zanechané procesy, které formovaly takzvané terestrické planety: Merkur, Venuši, Zemi a Mars.

 

Hi-tech vybavení planetární sondy měří rozměry, strukturu a teplotu vnitřku planety Mars. Zjišťuje také míru současné tektonické aktivity Marsu. Planetární sonda měří sílu a frekvenci interní seismické aktivity – která je nazývána „marsotřesením“ – a zjišťuje také, jak často na povrch této planety dopadají meteory.

 

Jaké vlastnosti musí mít mazivo používané ve vesmíru?

Díky slabší gravitaci, teplotním extrémům a nemožnosti jednoduše poslat člověka, aby „šel spravit“ závadnou část, je Mars z hlediska maziv stručně řečeno nepřátelským prostředím. Každý z produktů Castrol musí vyhovovat zamýšlenému použití, prostředí a časové délce dotyčného úkolu. A produkty Castrol určené pro mise NASA musí být navíc zvláště odolné.

Keith Campbell, manažer obchodního rozvoje u společnosti Castrol, má své zkušenosti s výzvami, které vesmír dokáže výrobcům maziv připravit, neboť s agenturou NASA spolupracoval na některých z jejích misí. „Není možné s sebou prostě vzít nářadí a provádět běžnou údržbu“, říká Campbell, „proto NASA chce používat mazivo, o němž ví, že bude bezchybně fungovat.“ 

 

I po 14 letech se toulá dál…

 

Značka Castrol byla použita také v předchozích misích na Mars. A nejen to: jedno z planetárních vozítek – Mars Opportunity – se i po 14 letech ještě stále toulá po této planetě. Bylo navrženo pro misi, která měla původně trvat 90 dní, ale nyní má za sebou větší vzdálenost, než člověkem vyrobený objekt kdy urazil na libovolném planetárním povrchu mimo Zemi.

 

Kdykoli se dvě kovové součásti třou jedna o druhou, vzniká tím opotřebení, které může zapříčinit degradaci komponentů, a později dokonce naprosté vyřazení z provozu. Velká vzdálenost k Marsu znamená, že když přijde na výběr maziva pro vesmírnou misi, trvanlivost je klíčovým faktorem.

 

Divoké výkyvy teplot na Marsu přinášejí rovněž komplikace; maziva Castrol musí fungovat v extrémních podmínkách. Stěžejní je potřeba omezit u maziv „odplynění“ – či tvorbu výparů – při změnách teplot. Výsledkem tvorby výparů může být ztráta veškerého oleje v daném mazivu, což znamená snížení jeho účinnosti, a kondenzát vznikající na okolních površích může mít za následek kontaminaci citlivých přístrojů či okolního prostředí.

Raketa Atlas-V s planetární sondou InSight na palubě byla agenturou NASA vypuštěna v pátek 4. května 2018 z letecké základny Vandenberg Air Force Base v Kalifornii. Obrázek zapůjčili NASA / BILL INGALLS

Poprvé z Kalifornie

 

Mars InSight je první misí, která odstartovala z letecké základny Vandenberg Air Force Base v Kalifornii. Většina vesmírných misí agentury NASA startuje z kosmodromu Kennedy Space Centre na Floridě a jejich let míří k východu. To proto, že start směrem k východu dodává letícímu objektu vedle tahové energie jeho motoru navíc pohybovou energii východní rotace Země. Raketa použitá v misi InSight je však výkonná dost na to, aby mohla z Kalifornie cestovat jižním směrem, a základna Vanderberg měla letos více dostupných startovních oken.

Campbell popisuje proces „odplynění“ přirovnáním, že „je trochu jako plechovka barvy, která vysychá, když víko není pořádně zavřené. Totéž se může stát ve vesmíru, kde je vakuum.“ Dojde-li k odplynění ve vesmíru, maziva mohou vyschnout a neplnit svou úlohu tak účinně.

 

„Dobré mazivo pro použití ve vesmíru je definováno svou schopností fungovat za velmi, velmi nízkých teplot a zároveň schopností fungovat také v teplejších podmínkách – a produkovat za těchto vyšších teplot jen minimální množství výparu“, říká Campbell.

 

Výzvy, které vytváří provoz ve vesmíru, však nekončí zvládáním teplotních výkyvů. Maziva nesmí být reaktivní v kontaktu s pohonnými látkami raketových motorů, plyny a ostatními chemikáliemi, říká Campbell. Tato maziva nesmí nikdy degradovat při setkání s drsnými elementy vesmírného prostředí.

 

„U našich produktů jsme dosáhli nejlepší kombinace účinnosti za nízkých teplot s nízkým odplyňováním“, říká Campbell. „A právě to nám poskytuje výhodu ve srovnání s konkurencí.“

Mars InSight – jak to funguje

Planetární sonda Mars Insight má na palubě technicky dokonalé vědecké vybavení pro svůj výzkum. Sonda je plná zařízení s pohyblivými součástmi včetně ložisek, kluzných vedení a převodů. Produkty Castrol udržují tyto komponenty v drsném prostředí Marsu v provozu.

  • Měříme pulz Marsu: seismometr

Seismometr sondy InSight, neboli SEIS (tzn. Seismický Experiment pro Interní Strukturu) je přístroj houbovitého tvaru umístěný na povrchu planety. Byl zkonstruován pro zachycení „tepu“ Marsu, měření seismických vibrací od „marsotřesení“ po dopady meteorů. Jeho smyslem je získání bližších poznatků o tom, co se děje pod povrchem planety. Zařízení SEIS je také vybaveno senzory, které provádí měření větru, tlaku, teploty a magnetického pole. NASA doufá, že s využitím dat naměřených zařízením SEIS dokáže zjistit, z jakého materiálu byly původně zformovány kamenné planety sluneční soustavy. Zařízení SEIS by dokonce mohlo zjistit, jestli tam někde je tekutá voda.

Maziva Castrol Braycote zajišťují stálou pohyblivost různých součástí planetární sondy InSight vyslané na Mars agenturou NASA
  • Měříme teplotu Marsu: sonda proudění tepla a fyzických vlastností

Sonda proudění tepla a fyzických vlastností, zkráceně HP3, je jakýmsi „krtkem“, který se prohrabe až do hloubky pěti metrů pod povrch. Zavrtá se na Marsu do větší hloubky než kterékoli předchozí zařízení a bude měřit teplo vycházející z nitra planety i to, jaké množství tohoto tepla proniká do jejích vnějších vrstev. Tato měření pomohou agentuře NASA rozhodnout o tom, zda Mars byl či nebyl zformován z téhož materiálu, jako Země a Měsíc, a mohou přinést pochopení procesu formování planety samotné.

  • Jsme tu od těžké práce: robotická paže

Planetární sonda nemá živou posádku, která by nosila její vybavení po povrchu Marsu. Proto sonda InSight použije k vyložení zařízení SEIS a svého „krtka“ mechanickou paži. Tato paže v délce 2,4 metru je vybavena čtyřmi motory, které zajišťují pohyb kloubů jejího ramene, lokte a zápěstí. Kamera umístěná na této paži vědcům z NASA umožní sledovat, co právě dělají. Tato paže je doplněna úchopným mechanismem s pěti prsty, které umožňují uchopení každého z kusů přístrojového vybavení.