Zpětný odběr

Vážení obchodní přátelé,

abychom zefektivnili fungování zpětného odběru použitých olejů, který zajišťujeme v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech již od 23. 2. 2002, zjednodušili jsme možnost objednání této služby. 

Již nyní můžete tuto službu objednávat přímo se zbožím na našem prodejním oddělení, a to způsobem, jakým jste zvyklí (faxem, e-mailem, příp. telefonicky).

Kontakt na prodejní oddělení:

 • telefon: 800 144 001
 • fax: 800 304 111
 • e-mail: objednavky@castrol.com

Objednávka musí obsahovat:

 • název firmy
 • IČO
 • adresu firmy, případně adresu místa odvozu
 • jméno kontaktní osoby
 • telefonní číslo
 • množství použitého oleje
 • způsob odběru (např. odsátím autocisternou, v uzavřených sudech, příp. sudy na výměnu)

Jak tedy vše bude probíhat?

 • Vznikne-li potřeba odvozu oleje, zašlete nám svoji objednávku v dostatečném předstihu (nejméně 10 dní, ale lépe s výrazně větším předstihem).
 • Obratem Vás budeme kontaktovat s navrženým termínem odvozu.
 • Náš smluvní partner u Vás bezplatně odebere odpadní oleje zákonem specifikované za účelem jejich dalšího využití.
 • Při odběru Vám bude vystaven Dodací list na zpětný odběr použitých olejů dle § 38 zákona č. 185/2001.
Chceme Vás tímto ujistit, že náš smluvní partner, případně jeho subdodavatelé, splňují všechny legislativní požadavky potřebné pro nakládání s použitým olejem. 

Je naší snahou minimalizovat dopad nákladů spojených se zpětným odběrem na prodejní ceny olejů či dalších výrobků, proto Vás žádáme o racionální a úsporný přístup k této bezplatné službě a minimalizaci nákladů se zpětným odběrem. Například tím, že shromáždíte vždy co největší množství oleje k jednomu odvozu a dohodnete v dostatečném předstihu termín odběru tak, aby mohl být zařazen do pravidelného svozu.

Původce odpadu, tedy Vaše firma, je podle zákona zodpovědný za nakládání s odpadem, jeho třídění, označování atd. Proto náš smluvní partner nepřevezme k odběru olej, se kterým nebylo nakládáno podle zákona, například znečištěný brzdovou kapalinou, vodou, ředidly a podobně. Takto znečištěný olej není prodávající povinen odebírat zpět, protože se jedná o jiný odpad, než použitý olej.

Vážení obchodní přátelé, péče o životní prostředí je samozřejmou a dlouhodobou prioritou všech částí společnosti. Proto Vás, jako naše partnery, žádáme o vstřícný a odpovědný přístup při organizování zpětného odběru použitých olejů.


Těšíme se na další spolupráci