Автомобили

Спонсорството на моторни спортове е от съществено значение за развитието на нашите продукти с марката Castrol и нашето стратегическо партньорство с производителите на автомобили.