Мотоциклети

Castrol продължава да следва философията за използване на моторните спортове и по-специално спонсорството на мотоциклети, за да подобрява продуктите и да преодолява технологичните бариери.