Castrol CRB Turbomax с DuraShield Boosters™

ЗА ДЪЛЪГ И СИГУРЕН ЖИВОТ НА ДВИГАТЕЛЯ

Малките неща са от решаващо значение. Дори частици, 1000 пъти по-малки от глава на карфица, могат да причинят абразивно износване, което е съществен фактор за влошаване на работата на двигателя. Вследствие на агломерация саждите  могат да образуват големи частици, които пречат на контакта на маслото с движещите се метални повърхности и така причиняват абразия.

АГЛОМЕРАЦИЯТА НА САЖДИ ВОДИ ДО АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ.

​Дори под внимателната ви грижа, двигателят на Вашия камион е изложен на вредно износване от първия ден, в който го подкарате. Малките частици сажди се привличат и образуват по-големи.

Дори да са 1000 пъти по-малки от глава на карфица, те са достатъчно големи, за да причинят абразивно износване и повреди в двигателя.

Castrol CRB Turbomax с DuraShield Boosters™ работи по два начина::

1. ПРЕДОТВРАТЯВА АГЛОМЕРАЦИЯТА НА САЖДИТЕ

DuraShield Boosters™ образуват защитен слой около по-малките частици сажди, който не им позволява да образуват по-големи такива с абразивно действие. Това осигурява по-добър контакт на маслото с движещите се части и намалява контакта на метал в метал.

Частица сажди

Частица сажди с DuraShield BoosterTM

DuraShield BoostersTM предотвратяват агломерацията на саждите

2. ОБРАЗУВА ЗАЩИТЕН СЛОЙ

Castrol CRB Turbomax с DuraShield Boosters™ осигурява защитен слой върху движещите се метални повърхности, който не се разкъсва дори при тежки условия.

 

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 – до 40% по-добра защита срещу износване*
* Средни стойности на параметрите на износване от стандартни за отрасъла тестове, в сравнеие с критериите за успешно преминаване на теста.