JAGUAR ИЗБИРА CASTROL EDGE

УСТОЙЧИВО КАТО ТИТАН, ЗА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ

ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР

Castrol е предпочитан глобален стратегически партньор на Jaguar по отношение на смазочните материали.

Сътрудничейки си от 2002 г. насам, ние преодоляхме много технически граници, за да повишим мощността и да направим шофирането възможно най-вълнуващо.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Тясното сътрудничество за съвместно създаване и разработване на моторни и трансмисионни масла – както за първоначално зареждане, така и за следпродажбено обслужване – е съществена предпоставка за високата мощност, осигурявана от двигателите на Jaguar.

За това ни помага съвместната работа с отдела за изследователска и развойна дейност на Jaguar при създаването на бъдещи поколения смазочни материали за техните автомобили.
ПРЕЦИЗНО ПРОИЗВОДСТВО

Тези масла са разработени съвместно, за да отговорят точно на потребностите на двигателите на Jaguar и да използват пълноценно възможностите за икономии на гориво и намаляване на СО2.

Ето защо когато стане дума кое моторно масло се препоръчва за двигателите на Jaguar, отговорът е – Castrol. Стигайки до границите и отвъд тях, Castrol и Jaguar са мощна комбинация.