Jaguar избира Castrol EDGE

Castrol работи с Jaguar като техен предпочитан глобален стратегически партньор за смазочни материали още от 2002 г. През периода на сътрудничеството ни преодоляхме много технически граници, за да повишим мощността и да направим шофирането възможно най-вълнуващо. Тясното сътрудничество за съвместно създаване и разработване на моторни и трансмисионни масла – както за фабрично зареждане, така и за вторичния пазар – е съществена предпоставка за високата мощност, осигурявана от двигателите на Jaguar.

За това ни помага съвместната работа с отдела за изследвания и разработки на Jaguar върху създаването на бъдещи поколения смазочни материали за техните автомобили. Тези масла са разработени съвместно, за да отговорят точно на потребностите на двигателите на Jaguar и да използват пълноценно възможностите за икономии на гориво и намаляване на СО2. Ето защо, когато стане дума кое моторно масло се препоръчва за двигателите на Jaguar, отговорът е – Castrol.

Стигайки до границите и отвъд тях, Castrol и Jaguar са мощна комбинация.