Castrols globala verksamhet

Castrols smörjmedelsexperter delar våra kunders ambitioner. Detta driver oss till att bli ledande på att lösa smörjproblem för specialapplikationer inom olika branscher över hela världen.

Branschexpertis

I hjärtat av Castrol finns ett kunnigt och begåvat team med smörjmedelsexperter. Vår erfarenhet från många branscher innebär att vi kan tillhandahålla de produkter och tjänster du behöver.

Branschledande produkter

Vi använder innovativ teknik, ledande kunskap på miljöområdet och global räckvidd för att leverera tillförlitliga produkter som hjälper till att klara utmaningarna inom din bransch. 

Castrols globala verksamhet för specialsmörjmedel