ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για σταδιοδρομία ή θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο BP careers

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

ΒΡ Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών, Λεωφ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 
BP Oil Hellenic S.A., 26 Kifissias Ave. & 2 Paradissou Str., 151 25 Maroussi, Athens, Greece

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ

Τηλ. Κέντρο – Switchboard: (+30) 210 688 7777
Fax: (+30) 210 688 7697

ΜΕΣΩ email

lubricants3@castrol.com
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
Vasso.Flambοuri@bp.com  
Joanne.Popota@bp.com
Maria.Matsouki@bp.com
Παραγγελίες
Πωλήσεις 
Vasso.Flambοuri@bp.com  
Joanne.Popota@bp.com
Maria.Matsouki@bp.com
Παράπονα
Vasso.flambouri@bp.com
Joanne.Popota@bp.com
Maria.Matsouki@bp.com
Τεχνική Υποστήριξη 
John.Kanaroglou@bp.com
Ποδόσφαιρο
Irene.Bougia@bp.com
Εκδηλώσεις
Irene.Bougia@bp.com
Αρχείο / Ιστορία
Irene.Bougia@bp.com
Πρόβλημα στον Ιστότοπο 
Irene.Bougia@bp.com
Άλλο 
Irene.Bougia@bp.com